Book presentation

Book presentation - Wednesday 22 February 2017

University of Antwerp - Klooster van de Grauwzusters - 16:00 tot 18:00 u.

Sinds 2007 zoals de Amerikaanse huizencrisis, de bankencrisis en de budgettaire crisissen in landen van de eurozone (o.m. Griekenland, Spanje en Portugal), hebben vragen doen rijzen naar de legitimiteit van de bestaande belastingsystemen.

In dezelfde periode tonen onthullingen in de media (Swissleaks, Luxleaks en de Panama papers) dat multinationale bedrijven de fiscale druk op hun winsten proberen te minimaliseren door handig in te spelen op de verschillende belastingstelsels van de landen waarin zij actief zijn. Dit gedrag wordt bovendien ook in de hand gewerkt door een fiscale concurrentie tussen landen die trachten zoveel mogelijk investeerders te lokken.
Al deze ontwikkelingen hebben wereldwijd reacties veroorzaakt die wijzen op een verminderd vertrouwen van de burgers in het belastingsysteem waaraan zij zijn onderworpen. Een goed en democratisch belastingsysteem vereist nochtans dat belastingplichtigen erop kunnen vertrouwen dat belastingen rechtvaardig worden geïnd en efficiënt en effectief worden ingezet voor de realisatie van de overheidstaken.
De fundamentele vraag rijst hoe dit fiscaal vertrouwen opnieuw kan worden hersteld en bevorderd. Deze publicatie waarin voormelde vraagstelling centraal staat, werd uitgewerkt naar aanleiding van een internationale academische workshop over belastingen en vertrouwen in mei 2015.

Programma

Verwelkoming
Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur UCSIA

Voorstelling van het boek
Prof. dr. Bruno Peeters, voorzitter Antwerp Tax Academy, Universiteit Antwerpen

Lezing: belastingen als olifant: aspecten van fiscaal vertrouwen
Prof. dr. Hans Gribnau, Universiteit Tilburg en Universiteit Leiden

Belastingen lijken vaak vooral een kwestie van vrij technische regels. De schijn bedriegt echter. Belastingen zijn een moreel fenomeen en dat betekent dat er fundamentele waarden in het geding zijn. Een daarvan is vertrouwen. In deze lezing zal een aantal aspecten van fiscaal vertrouwen worden besproken.

De visie van een head of tax
Wim Wuyts, Global Head of Tax – Bekaert Group en voorzitter fiscale commissie van het vbo

Receptie en boekverkoop

Tijdens de boekvoorstelling kunnen de deelnemers het boek uitzonderlijk – ter plaatse – kopen voor de prijs van 50 euro (boekhandelprijs: 175 euro).

Bruno Peeters, Hans Gribnau & Jo Badisco (eds.). Building Trust in Taxation.
Intersentia: Antwerpen, 2017.