Beschrijving van de cursus

Doelstelling:

Eerst en vooral wil deze training de deelnemers zowel inzicht bijbrengen in de werking van teams, als ze effectief op weg zetten om op basis van de verworven inzichten tot betere teamprestaties te komen. Reeds op korte termijn zouden zij in staat moeten zijn om binnen bestaande teams beter bij te dragen tot het teamresultaat.
Tevens worden de leiderschapsvaardigheden van de deelnemers ontwikkeld door zowel het inzicht te vergroten in de karakteristieken van goed leiderschap, als door het inoefenen van enkele fundamentele vaardigheden.
De gestage ontwikkeling die met deze training wordt ingezet zou er bovendien op langere termijn moeten toe leiden dat de deelnemers deze team- en leidercompetenties blijven ontwikkelen en daardoor steeds meer verantwoordelijkheden in teamverband kunnen opnemen.

Inhoud van de cursus:

dag 1:

  • Waarom denken wij zoals we denken; een kritische visie op overtuigingen;
  • Menselijke competenties en hun impact op relaties; 
  • Maturiteitsontwikkeling, voorwaarde voor goed leiderschap:

dag 2:

  • Transactionele Analyse: basis voor samenwerking
  • Vier leiderschapsparadigma's
  • Synthese: wat is goed leiderschap 

dag 3:

  • leiderschap toegepast: de praktijk van besluitvorming en inspraak
  • de dynamiek van teams

Praktische informatie

Data:

Cursus 1: 27 april, 4 mei en 11 mei 2023
9u00 tot 17u00
Campus Middelheim, Gebouw A, lokaal A.301

Lesgever:

Hugo Der Kinderen

Taal van de cursus:

Nederlands

Docop-punten:

Deze cursus telt in de doctoraatsopleiding mee voor 2,1 punten.

Inschrijven:

Via Sisa Selfservice. Log in met je studentenaccount. Inschrijven is mogelijk vanaf 12 januari.