ExoU

ExoU is het afstudeerproject van Lex Biemans gerealiseerd in het academiejaar 2018-2019, onder begeleiding van Frank Goethijn (Productontwikkeling, UA), Stijn Verwulgen (Productontwikkeling, UA) en Steven Truijen (Revaki, UA)

De ExoU is een exo-skeleton (elektrisch aangedreven skelet dat over de hand en onderarm wordt geplaatst) dat beroerte patiënten ondersteund gedurende hun gehele revalidatie. Aan de hand van passieve en ondersteunde flexie (sluiten) en extensie (openen) oefeningen van zowel pols als vingers krijgen patiënten de mogelijkheid dagelijks extra te kunnen trainen. Deze extra trainingsuren leiden tot veel hogere aantallen van herhalingen wat de kans op herstel van distaal gebied (pols en vingers) verhoogt.

Huidige situatie
Door toe doen van een CVA (ook wel een beroerte genoemd) krijgen veel patiënten te maken met een hemiplegie (éénzijdige verlamming van het lichaam). Als gevolg van dit letsel revalideren veel CVA patiënten in revalidatieziekenhuis. Gedurende hun verblijf/ dag revalidatie trainen zij gemiddeld (maar) twee uur per dag met een therapeut, door toedoen van personeelskost/ onderbezetting. Dit komt er op neer dat men 158 uur van de 168 wekelijkse uren onbenut laat. Deze onbenutte uren zijn van cruciaal belang omdat de hersenen gedurende het eerste half jaar na een CVA veel beter in staat zijn de verloren functies van de beschadigde hersenhelft over te nemen.  

Interdisciplinaire masterproef
In samenwerking met studenten van de opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Revaki, Universiteit Antwerpen) is een interdisciplinaire masterproef gestart om te onderzoeken of CVA patiënten d.m.v. EMG (elektromyografie) betere revalidatie kansen krijgen. Myoelektrische activiteit of spieractiviteit treed op in je spieren als deze samen trekken (contractie). Deze activiteit is meetbaar en kan hierdoor gebruikt worden als aansturing van een exo-skeleton. Tevens kan deze meer inzicht geven in een patiënt zijn revalidatie, bijv. in de vorm van een extra middel om progressie te meten en te visualiseren richting een patiënt.

Het gebruik
Doordat de ExoU zowel passief als ondersteund te gebruiken valt kunnen CVA Patiënten gedurende hun gehele revalidatietraject gebruik maken van de ExoU. In de subacute fase wanneer CVA patiënten over het algemeen nauwelijks of zelfs geen spieractiviteit hebben zou dit passief gebeuren. Dit wil zeggen dat de ExoU de pols en vingers geheel zelf plooit (zonder input patiënt). Wanneer men wel over enige spieractiviteit bezit kan dit ondersteund gebeuren. Aan de hand van de MYO armband een product wat de myoelektrische activiteit van een patiënt meet kan een zelf geïnitieerde beweging direct worden ondersteunt. Dit maakt het mogelijk om veel intensiever en actiever te revalideren, omdat de communicatie tussen brein en spier veel meer wordt aangesproken. Tevens kan men aan de hand van ondersteuning van de ExoU veel sneller ADL (activiteiten uit het dagelijks leven) trainen. Oefeningen zoals het oppakken van objecten worden veel sneller mogelijk, waardoor de kans op herstel toeneemt. De ExoU is licht van gewicht en verplaatsbaar waardoor patiënten deze eender waar en onbeperkt kunnen gebruiken. De beschikbaarheid van therapeuten is niet langer een vereiste om herhalingen te kunnen maken waardoor men zelf in de hand heeft hoeveel hij of zij traint en daarmee uitzicht heeft op (volledig)herstel. Doordat de ExoU grotendeels geprint wordt aan de hand van nieuw medisch gecertificeerd materiaal, is deze goedkoper en gemakkelijk personaliseerbaar ten opzichte van zijn concurrentie. Waardoor de ExoU ook interessant wordt voor particulier gebruik.