Outgoing Staff Mobility

English text below

Postdoctorale onderzoekers van Vlaamse universiteiten kunnen zich kandidaat stellen voor het “Young Talents naar Brazilië“ onderdeel van het Science without Borders programma, voor een onderzoeksproject van twee tot drie jaar in Brazilië.

Senior onderzoekers van Vlaamse universiteiten kunnen zich kandidaat stellen voor het “Special Visitors naar Brazilië“ onderdeel van het Science without Borders programma, met de bedoeling om gezamenlijke projecten met Braziliaanse onderzoeksgroepen uit te voeren voor een verblijf van ‘tot drie maanden per jaar’ gedurende (twee tot) drie jaar.

De Vlaamse universiteit zal de kandidaten selecteren op basis van individuele dossiers. Alle kandidaten moeten vooraf contact leggen met een onderzoeker in de Braziliaanse gastuniversiteit, die bereid is om als supervisor voor deze mobiliteitsperiode op te treden. De aanvraag -voor zowel de “Young Talents” als voor de “Special Visitors”- kan enkel gebeuren door de onderzoeker van de Braziliaanse gastuniversiteit.

Informatie hierover is beschikbaar op:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

en meer specifiek op:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/opportunities-for-individuals-from-abroad

Braziliaanse partners kunnen gezocht worden via:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/finding-partners-in-brazil

Geïnteresseerde collega’s die advies of hulp wensen bij de voorbereiding van een kandidatuur kunnen contact opnemen met Frank Rylant (frank.rylant2@uantwerpen.be).
 

Dutch text above

Postdoctoral researchers from Flemish universities can apply for the "Young Talents to Brazil" part of the Science without Borders programme, for a research project of two to three years in Brazil.

Senior researchers from Flemish universities can apply for the "Special Visitors to Brazil" part of the Science without Borders programme, with the purpose to execute joint projects with Brazilian research groups, for a stay of 'up to three months' during (two to) three years.

The Flemish university will select the candidates on the basis of an individual file. Previously to this, all candidates have to contact a researcher in a Brazilian host university, who is willing to act as supervisor for this mobility period. The application -for the "Young Talents" as well as for the "Special Visitors"- can only be done by the researcher from the Brazilian host university.

Information is available on:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

and more specifically on:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/opportunities-for-individuals-from-abroad

Brazilian partners can be looked for through:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/finding-partners-in-brazil

For advice or help with the preparation of an application, one can contact Frank Rylant (frank.rylant2@uantwerpen.be).