Kringgeprek - Klimaat en ik

Voor wie de berichtgeving over klimaatverandering of het wetenschappelijk onderzoek hierrond van nabij volgt, kan geconfronteerd worden met gevoelens van machteloosheid, frustratie, verdriet. Doordat het geen opbeurend gespreksonderwerp is, blijft het gezamenlijk bespreken van deze gevoelens vaak beperkt, waardoor het omgaan met de informatie kan leiden tot eerder eenzame worstelingen. Zoals het persoonlijk relaas van Ruben Jacobs aantoont, geloven we dat het doorbreken van de stilte over onze persoonlijke verhouding tot klimaatverandering, beweging kan brengen in onszelf en ook in de maatschappij. In een kleine groep en met gespreksbegeleider Elke Schelfhout gaan we in deze twee sessies, één van studenten en één voor personeelsleden, precies hierover in gesprek. Zonder vooropgestelde uitkomsten, willen we tijdens deze sessie gewoon simpelweg ruimte en tijd creëren voor het te hebben over wat klimaatverandering teweeg brengt bij onszelf.

De sessies vinden plaats op:

voor studenten op 24/09/2019 van 14:00 tot 16:00 in S.M.105 (stadscampus)

voor personeelsleden op 27/09/2019 van 14:00 tot 16:00 in R.009 (campus Drie Eiken)

Klik hier om je in te schrijven