Masterproeven

Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe analyse methodes voor (bio)organische moleculen, eiwitten en supramoleculaire complexen gebaseerd op (tandem)massaspectrometrie en ionen mobiliteit spectro- metrie.

De projecten in de onderzoeksgroep zijn steeds sterk interdisciplinair, veelal in samenwerking met andere onderzoeksgroepen in actief inbiologisch en medisch onderzoek zowel in Vlaanderen als internationaal. De onderzoeksgroep is een actief onderdeel van de UA kernfaciliteit CeProMa een samenwerking tussen UAntwerpen en VITO. Het onderzoek van de groep bestaat o.a. uit het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, methodes en toepassingen toepasbaar in domeinen zoals chemie, biologie en geneeskunde.

Onder de bestudeerde moleculen vinden we:

  • persistente milieu contaminanten
  • natuurlijken en gewijzigde nucleosiden
  • nucleotiden
  • peptiden
  • eiwitten
  • grote niet-covalente biomoleculaire complexen

Vermits vele van deze stalen complex mengsels zijn in lage concentraties, wordt meestal een chromatografische benadering gebruikt al dan niet in combinatie met miniaturisatie van de scheidingstechniek.

We ontwikkelen ook nieuwe experimentele benaderingen voor proteoom analyse, de analyse van DNA adducten, glycomics studies, gebaseerd op nano-electrospray ionisatie gekoppeld aan ion mobiliteit/QTOF massaspectrometrie. Niet denaturerende methodes worden gebruikt om zowel de massa, grootte en vorm van intacte, niet-covalente complexen van bio-moleculen zoals multiprotein of protein-DNA complexen geextraheerd uit levende cellen.

The Lab

Students in our group work on diverse subjects from chemistry and biology, using mass spectrometry and other analytical techniques as well as computational approaches.