THEME 2: DNA-adducten en nano-electrospray

Dit thema betreft de studie van de interactie van alkylerende verbindingen met DNA. Deze moleculen veroorzaken modificaties in DNA door vorming van zgn. DNA-adducten welke aan de basis kunnen liggen van de ontwikkeling van tumoren.. Door onze onderzoeksgroep worden thans metingen uitgevoerd op gemodificeerd nucleotide/ nucleoside materiaal met behulp van Electrospray massaspectrometrie en Electrospray tandem massaspectrometrie in combinatie met capillaire HPLC, nano- HPLC en het zeer recente nano-electrospray systeem. Deze gesofisticeerde en innoverende technieken worden aangewend samen met enzymatische procedures welke tot doel hebben het DNA te hydrolyseren en het gemodificeerd 2’-deoxynucleotidemateriaal te meten. Dit soort studies houdt steeds verschillende facetten in: analytisch (scheidingsmethoden, massaspectometrie, prepareren van stalen vertrekkende uit bijv. tumorweefsel), synthetisch (vormen van adducten, maken van (gelabelde) referenties, …

Vb. Melphalan-DNA adducten: Melphalan is een veelgebruikt middel in de chemotherapie (behan-deling van kanker). Het blijkt echter zelf ook kanker, leukemie, te veroorzaken. Het mechanisme voor beide is gelijk, nl. vorming DNA adducten. Bestuderen , zowel kwalitatief (bijv. alkyleringsplaats, hydrolyse, …) als kwantitatief (hoeveel adduct wordt er gevormd), van deze interactie kan leiden tot optimalisatie van de behandeling, ontwikkeling van nieuwe analogen, …

Methoden

  • geminiaturiseerde HPLC
  • tandem massaspectrometrie
  • electrospray – MS
  • MALDI-TOF – MS
  • SPE
  • DNA isolatie
  • DNA hydrolyse (enzymatisch en/of zuur)