MsC Theses

2013

Masterproef 1

 • De Prijcker Quirina/Mortelmans Tessa: Sociale cognitie bij kinderen met een gedragsstoornis (Prof. Dr. Monica Dhar)
 • Molenaar Joosje: Emotieregulatie bij kinderen met gedragsstoornissen (Prof. Dr. Monica Dhar)
 • Bulwick Joël/Smeets Irene: Gamegedrag, gameverslaving en psychopathologie bij kinderen en jongeren (Prof. Dr. Dirk van West)

Masterproef 3

 • Eelen Yeleni/De Wachter Matthias: Onderzoek naar de link tussen Functional Family Therapy en opvoeding bij adolescenten met een gedragsstoornis (Prof. Dr. van West)
 • Van Gelder Angie: Onderzoek naar specifieke psychomotorische problemen bij adolescenten met een gedragsstoornis (Prof. Dr. van West)

2012

Masterproef 1

 • Embrechts Reinout/Janssens Sofie: Seksueel misbruik in de sport
 • De Wachter Oskar: Sociale besluitvorming bij schizotypie
 • Goossens Astrid: Psychomotoriek, foutdetectie en sociale cognitie bij stemmingsstoornissen

Masterproef 2

 • Cassiers Elisa/Petit Elisabeth/Vervaeck Nicolas: Effort-based decision making in Depressive patients
 • Warnaerts Jaco/Baeten Robin: Sociale Cognitie bij Schizofreniepatiënten
 • Van Gelder Angie: Onderzoek naar psychomotorische problemen bij adolescenten met gedragsstoornis, Autismespectrumstoornis, angststoornis of depressie
 • Eelen Yeleni/De Wachter Matthias: Onderzoek naar de link tussen functionele gezinstherapie en ouderschap bij adolescenten met een disruptieve gedragsstoornis

Masterproef 3

 • Kessels Ilse/Van Mechelen Karen: Triple P bij ouders van kinderen met een metabole aandoening
 • Schipper Simone/Simmers Mandy: De invloed van anaesthesie op het gedrag van kinderen
 • Huijs Sare: Kwalitatieve evaluatie implementatie Triple P: visie van het beleid
 • Umans Wouter: Evaluatie van de netwerktafels complexe casussen

Masterproef 4

 • van Berge Liesbeth/Kocken Claudia: Het effect van onderpresteren in neuropsychologisch onderzoek in OPS
 • Baeten Yves/Bosschaerts Michael: Impulsiviteit als risicofactor bij alcoholafhankelijkheid en het effect van modafinil: Een gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo-gecontroleerd onderzoek met modafinil
 • Van Den Steene Helena/Pouders Elke: Sociale cognitie bij vertraagde en niet-vertraagde depressieven
 • Merckx Niel/Provinciael Pieter: Het psychomotorisch syndroom bij schizofrenie: grove motoriek in relatie tot andere symptoomclusters
 • Cassiers Laura: Triple P opvoedingsondersteuning bij ouders met psychopathologie

Contact

CAPRI
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken - gebouw R
D.R.327
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen
Belgium
Tel. 03 265 29 23
bernard.sabbe@uantwerpen.be