ELEKTRON

is een samenwerkingsproject tussen de academische en de bedrijfswereld. Het streeft naar een nieuwe lokale kankerbehandeling    die   met   behulp   van   elektrische   stimulatie de selectieve opname van anti-kankermedicijnen versterkt en hierdoor de efficiëntie verhoogt en de nevenwerkingen vermindert.
In een eerste experimentele fase wil ELEKTRON via in-vitro en in-vivo testen de impact van elektrische velden op de opname van bepaalde proteïnes door kankercellen evalueren. In deze experimenteel gebaseerde haalbaarheidsstudie wordt het eerste luik van het ‘seek and enter’ principe zijnde seek onderzocht.
De activiteiten worden uitgevoerd in een multidisciplinair kader:

  • Mosamedix voorziet in de aanmaak en levering van phosphatidylserine binding en non-binding proteïnes
  • Universiteit Antwerpen voert de histologische analyse uit om mogelijk structurele impact van de elektrische velden op het weefsel in kaart te brengen
  • Universiteit  Maastricht  beschikt over de kanker-muismodellen en het visualisatieprotocol om de proteïneopname in kaart te brengen
  • Xenon New Technologies levert de ingenieurtechnische kant binnen het project en voorziet in de set-ups voor de elektrische stimulatie alsook de stimulatieprotocollen

Het is de taak van de multidisciplinaire partners om de resultaten te interpreteren. Dit moet leiden tot de selectie van het meest efficiënte elektrische  protocol.  De  inzichten  die  gewonnen  kunnen  worden door deze testen zijn essentieel voor het verder uitwerken van lokale kankerbehandelingen met behulp van elektrische stimulatie in combinatie met doeltreffende geneesmiddelen.

 

Virtueel laboratorium Euregional PACTII

Life Sciences en biotech worden beschouwd als belangrijke pijlers van de kenniseconomie van de Grensregio Vlaanderen-Nederland. De Grensregio Vlaanderen-Nederland herbergt kenniscentra met unieke   kennis   en   expertise   op   het   gebied   van   de Life Sciences/Biotech en KMO/SME die producten ontwikkelen in de sector Life Sciences. In het oncologiegebied  is  er  unieke  en  complementaire kennis  en  expertise  aanwezig  om  ‘State  of  the  Art’ te produceren. Het virtuele laboratorium Euregional PACTII  in  de  regio  Vlaanderen-Nederland  heeft  in een      grensoverschrijdende      samenwerking      kennis en   expertise   ontwikkeld   waarmee   KMO/SME’s   in de grensregio verder kunnen innoveren om nieuwe behandelingen van kanker te ontwikkelen die efficiënter zijn en minder bijwerkingen hebben. Het project ELEKTRON  komt  voort  uit  dit  virtuele  laboratorium. Dit project geniet financiële steun van onderstaande instanties via het projectnummer IVA-VLANED-3.67.

Contactpersonen

Mosamedix ǀ dhr. Moonen ǀ moonen@mosamedix.com
University of Antwerp ǀ prof. dr. Bogers ǀ john-paul.bogers@uantwerpen.be
University of Maastricht ǀ prof. dr. Reutelingsperger ǀ c.reutelingsperger@maastrichtuniversity.nl
Xenon New Technologies ǀ dhr. Van den Bossche ǀ j.l.vandenbossche@gmail.com

pdf file