Op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2023 organiseert de Stichting Colloquium de Brabantse Stad (in samenwerking met het Departement Geschiedenis en het Ruusbroecgenootschap van de UA) haar driejaarlijks colloquium in Antwerpen. Voor deze twintigste editie staat het geleefd geloof in de Brabantse steden centraal. De wijze waarop kerk en religie bestudeerd worden en de onderzoeksthema’s die aan bod komen, zijn de laatste decennia sterk veranderd. Daar waar vroeger de nadruk vaak lag op de kerkelijke instituties is het perspectief nu sterk verruimd. Het religieuze leven wordt nadrukkelijk ook van onderuit bestudeerd met aandacht voor de dynamiek en de agency van individuen en groepen in de stedelijke samenleving. Zij wisten zich de geloofsvoorstellingen die voorgehouden werden door de officiële, institutionele kerk vaak op een creatieve manier toe te eigenen. Dat perspectief kreeg ook een verlengstuk in de wijze waarop religie zich uitte in de grote actoren van het culturele leven en in de materiële cultuur. Tenslotte is er ook een toenemende belangstelling voor de positie van religieuze minderheden in de stedelijke samenleving. Deze perspectiefverschuivingen komen aan bod tijdens dit colloquium. De lezingen behandelen de ontwikkelingen van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw en steden uit alle regio’s van het oude hertogdom Brabant komen aan bod.

Zie hier voor het programma en de inschrijvingsmodaliteiten, evenals voor een uitgebreidere beschrijving.  De plechtige berechtingsprocessie verlaat de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, ca. 1700 (uit: Guldenboek van het Broederschap van de veertiendaagse Berechting, Rijksarchief Antwerpen).