Bachelor TEW economisch beleid

In de loop van de drie bachelorjaren kan je je algemene intellectuele vorming verbreden, krijg je een stevige theoretische basis in economie, in bedrijfskunde, in kwantitatieve methoden en verbeter je je communicatieve vaardigheden. Je leert bedrijfsproblemen analyseren; je leert op systematische wijze nadenken over uiteenlopende problemen die in de verschillende opleidingsdomeinen worden behandeld.

In het eerste jaar maak je kennis met een aantal basisbeginselen van economie en bedrijfskunde.

In het tweede en derde jaar wordt het pakket van beleidsgerichte opleidingsonderdelen uitgebreid en toegespitst op specifieke onderwerpen en vaardigheden.

Het diploma bachor TEW - economisch beleid geeft automatisch toegang tot de masteropleiding, waarin je je kennis kan uitdiepen. Het programma leidt tot de graad 'Master TEW - Economisch beleid'.