Master TEW economisch beleid

De Master TEW: economisch beleid geeft je een wetenschappelijk verdiepende opleiding in het domein van het economisch beleid. De opleiding is erop gericht je als student inzicht te verschaffen in de actuele relevante wetenschappelijke kennis en vaardigheden in het domein van de gekozen specialisatie.

Je leert de verschillende problemen analyseren waarmee economische beleidsmakers worden geconfronteerd. Het programma bevat een diepgaande vorming in macro-economie, econometrie en filosofie van de economie. Ook de verschillende facetten van economisch beleid worden uitgebreid belicht: arbeidseconomie, economische groei en conjunctuur, gezondheidseconomie, publieke financiën, mededingingsbeleid, monetaire economie, transport, mobiliteit en milieu.
De opleiding bereidt je voor op beleids- of managementfuncties bij de overheid of in een bedrijf, zowel op nationaal als internationaal niveau.