Basiscursus asfaltverhardingen 2018

Asfalt is een belangrijke en veelgebruikte verharding voor wegen. De kwaliteit en de duurzaamheid ervan vinden hun oorsprong vanaf de grondstof tot inzicht in de verwerking en de toepassing. Met andere woorden: vanaf de producent tot de ontwerper.

Daarom richt deze basiscursus zich op de praktische kennis van grondstoffen, productie en verwerking van asfalt en de relatie tussen de verschillende stappen in het asfaltproces. Op deze manier wordt inzicht verworven in het materiaal “asfalt” en in het juist selecteren van de verschillende types asfalt. De deelnemers leren de basiseigenschappen van asfalt kennen, hoe asfalt wordt geproduceerd, welke toepassingsmogelijkheden er bestaan en aan welke aspecten een bijzondere aandacht moet worden geschonken.

De cursus richt zich op de situatie in Vlaanderen. Daarom wordt elke fase getoetst aan de specificaties uit het Standaardbestek 250.

Tijdens elke module, die wordt gedoceerd door experten uit de sector, is voldoende tijd voor vragen van de deelnemers. Interactie, bijvoorbeeld een eigen ervaring, maakt de cursus boeiend voor elke participant. Een bezoek aan een asfaltinstallatie en een werf vullen deze cursus aan om ook de praktijk op te snuiven.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Mengselopbouw
 • Grondstoffen: granulaten en bitumen
 • Productie van asfalt + interne kwaliteitszorg op de centrale
 • Productiecontrole
 • Gebruik van asfaltgranulaat
 • SB250 v3.1 nomenclatuur en toepassing van verschillende types asfalt
 • Voorstudie van asfaltmengsels
 • Transport en verwerking van asfalt
 • Controle van asfaltverhardingen tijdens en na de uitvoering
 • Speciale toepassingen: gefigureerd asfalt, speciale bindmiddelen, combinatiedeklaag, scheurremmende lagen, asfalt op verlaagde temperatuur, gekleurd asfalt
 • Schade aan asfaltverhadringen
 • Herstellingswerken
 • Milieu implicaties van de asfaltproductie
 • Nieuwe technologieën 
 • Bezoek asfaltcentrale + werfbezoek

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • bent u bekend met de basisbegrippen van asfalt, de productie, de verwerking en de toepassingsmogelijkheden van asfalt
 • bent u op de hoogte van de verschillende asfalttypes en innovaties in de asfaltsector
 • heeft u voldoende kennis om uw gesprekspartners op het gebied van asfalt deskundig te woord te staan
 • heeft u voldoende basis voor de vervolgcursus Asfaltverhardingen.

Verwante cursus

 • Vervolgcursus Asfaltverhardingen België (wegontwerp – mengselontwerp) (voorjaar 2019)

Voor wie bedoeld?

De basiscursus richt zich tot beginnende ingenieurs, technici, werfleiders en onderzoekers die geen of slechts weinig kennis hebben van asfalt en haar toepassingen.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, opleiding Bouwkunde Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde (EMIB) in samenwerking met Kiwa KOAC.

Locatie

Basiscursus asfaltverhardingen

Prijs

1200 € (ex btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.
Het lesmateriaal wordt op de eerste dag van de cursus verstrekt.

Cursusdata

7 Lesdagen

 • Donderdagnamiddag 12:30 – 16:30
 • 6,13 september; 11, 18 oktober; 8, 15, 22 november 2018

Bezoek asfaltcentrale + werfbezoek

 • Donderdagvoormiddag 27 september 2018
 • Onder voorbehoud van weersomstandigheden

Contact

Karolien Couscheir Campus Groenenborger - Z
G.Z.335
Groenenborgerlaan 171
2020 ANTWERPEN
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 18 93
karolien.couscheir@uantwerpen.be