Veerkrachtig gevelgroen door aangepaste monitoring, UAntwerpen, PCS en Buildwise hebben uw hulp nodig om groene gevels op de kaart te zetten!

Gevelgroen kan saaie straten en steden een stuk aangenamer maken en biedt talloze voordelen voor mens en klimaat met een beperkt ruimtebeslag op straatniveau. Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet het gevelgroen natuurlijk wel gezond zijn. De keuze van een geschikte gevelgroenoplossing en een plantensortiment aangepast aan de locatie vormt de basis voor een succesvol gevelgroenproject. Op de langere termijn spelen tijdig en correct onderhoud evenwel een minstens even belangrijke rol.

Door middel van continue monitoring kan de levensduur van gevelgroenoplossingen worden verlengd en kunnen onderhoudskosten worden geminimaliseerd. Bovendien maakt grootschalige monitoring een betere karakterisatie van gevelgroenoplossingen mogelijk, waardoor de voordelen beter kunnen worden onderbouwd en optimalisaties kunnen worden onderzocht. Op dit moment is echter onduidelijk hoe het meest geschikte monitoringsysteem voor een bepaalde gevelgroenoplossing eruitziet en welk monitoring protocol moet worden gevolgd. Zelfs bestaande monitoringtechnieken zijn niet algemeen bekend.

De partners van het TETRA project WonderWalls (2020-2022), i.e. Universiteit Antwerpen onderzoeksgroep EMIB, Proefcentrum Voor Sierteelt en Buildwise, die ook aan de basis liggen van www.gevelgroen.be, willen deze leemte invullen tijdens een nieuw Europees CORNET project (COllective Research NETwork ). Hiertoe is een projectaanvraag in voorbereiding en werd een joint venture opgezet met Duitse collega’s van University of Nürtingen-Geislingen, Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS,  ANDANTA GmbH, IMMS, Chemnitz University of Technology.  Tijdens het project zullen de mogelijkheden van verschillende nieuwe en bestaande monitoringtechnieken voor zowel grondgebonden gevelgroen als living wall systems worden onderzocht en vergeleken in casestudies.

Per deelnemend land of regio, is er een participatie nodig van minstens 5 kmo’s die het project willen begeleiden en ondersteunen als lid van een begeleidingsgroep. Er wordt hen tevens gevraagd om als groep in te staan voor de cofinanciering van het Vlaamse deel (7,5% van het projectbudget, in cash en/of in kind). Heeft uw bedrijf interesse om ons project te ondersteunen? Neem contact op via bert.belmans@uantwerpen.be.