Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De (wegen)bouwsector wordt vandaag de dag steeds meer en meer overheerst door de aanwezigheid van het BIM-gericht werken. De overschakeling van een traditioneel proces naar het proces volgens het BIM-principe is volop bezig. Men is het erover eens dat BIM “de toekomst” is. Maar wat maakt nu de komst van het BIM zo interessant en hoe positioneren bedrijven zich ten opzichte van deze digitalisering.

UAntwerpen voert momenteel een onderzoek uit naar de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, in het kader van een masterproef.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waaraan u kan deelnemen door op onderstaande knop te klikken:

Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De enquête bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel gemiddeld 3 minuten in beslag neemt. Het tweede deel is optioneel en vraagt bijkomend 4 minuten van de respondent. Het volledig invullen van de enquête zal maximaal 8 minuten duren, maar zal afhankelijk van de antwoorden mogelijk maar 3 minuten in beslag nemen.

Deadline voor het invullen van de enquête is 14 april 2020.

Bij vragen omtrent deze vragenlijst kan u voor informatie steeds terecht bij het volgende email-adres: melisa.uzunbacak@student.uantwerpen.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Bron: Bimportal, “Evolutie van het bouwproces naar BIM”, Wat is BIM?. [Online]. Beschikbaar: https://www.bimportal.be/nl/bim/algemeen/bim/ [Geraadpleegd op 18 december 2019]