Onderzoek Thermisch Comfort

Cartoon

Tekst

De EMIB-onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen voert momenteel een onderzoek naar de ervaring van thermisch comfort. Zo wordt inzicht verworven in de invloed van bouwknopen in de gebouwschil op de ervaring van thermisch comfort. Deze kennis zal toelaten om geschiktere renovatiestrategiën voor bouwknopen uit te werken.

Het onderzoek bestaat uit een reeks experimenten, waarbij er telkens een persoon plaatsneemt in een geklimatiseerde kamer en zijn comfortervaring beoordeelt op een vragenlijst.

Elke deelnemer aan het onderzoek maakt kans op één van de vijf duo-cinematickets van Kinepolis ter waarde van €21,50.

Wil je deelnemen aan dit onderzoek, of wens je meer informatie, neem dan contact op met de onderzoekers via onderstaande gegevens:

Stijn Van Craenendonck

stijn.vancraenendonck@uantwerpen.be

Logo's UA en EMIB

EMIB LogoUAntwerpen Logo

Contact

Stijn Van Craenendonck Campus Groenenborger - Z
G.Z.333
Groenenborgerlaan 171
2020 ANTWERPEN
Tel. +32 3 265 19 77
stijn.vancraenendonck@uantwerpen.be