Asfalt is een belangrijke en veelgebruikte verharding voor wegen. De kwaliteit en de duurzaamheid ervan vinden hun oorsprong vanaf de grondstof tot inzicht in de verwerking en de toepassing. Met andere woorden: vanaf de producent tot de ontwerper.

Daarom richt deze basiscursus zich op de praktische kennis van grondstoffen, productie en verwerking van asfalt en de relatie tussen de verschillende stappen in het asfaltproces. Op deze manier wordt inzicht verworven in het materiaal “asfalt” en in het juist selecteren van de verschillende types asfalt. De deelnemers leren de basiseigenschappen van asfalt kennen, hoe asfalt wordt geproduceerd, welke toepassingsmogelijkheden er bestaan en aan welke aspecten een bijzondere aandacht moet worden geschonken.

De cursus richt zich op de situatie in Vlaanderen. Daarom wordt elke fase getoetst aan de specificaties uit het Standaardbestek 250.

Tijdens elke module, die wordt gedoceerd door experten uit de sector, is voldoende tijd voor vragen van de deelnemers. Interactie, bijvoorbeeld een eigen ervaring, maakt de cursus boeiend voor elke participant. Een bezoek aan een asfaltinstallatie en een werf vullen deze cursus aan om ook de praktijk op te snuiven.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding in de asfaltwegenbouw
 • Mengselopbouw en grondstoffen
 • SB250 v.4.1 nomenclatuur en toepassing van verschillende types asfalt
 • Productie van asfalt
 • Voorstudie en productiecontrole van asfaltmengsels
 • Transport en verwerking van asfalt
 • Controle tijdens en na de uitvoering
 • Schade aan asfalt
 • Herstellingswerken
 • Gekleurd asfalt
 • Milieu-impact van asfaltwegen

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • bent u bekend met de basisbegrippen van asfalt, de productie, de verwerking en de toepassingsmogelijkheden van asfalt
 • bent u op de hoogte van de verschillende asfalttypes en innovaties in de asfaltsector
 • heeft u voldoende kennis om uw gesprekspartners op het gebied van asfalt deskundig te woord te staan
 • heeft u voldoende basis voor de vervolgcursus Asfaltverhardingen.

Verwante cursus 

 •    Vervolgcursus Asfaltverhardingen Vlaanderen 

Voor wie bedoeld?

De basiscursus richt zich tot beginnende ingenieurs, technici, werfleiders en onderzoekers die geen of slechts weinig kennis hebben van asfalt en haar toepassingen.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, opleiding Bouwkunde Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde (EMIB) in samenwerking met Kiwa KOAC.

Locatie

Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, gebouw Z

Prijs 

1.050 € (ex btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.

Cursusdata

 • 18 oktober 2021: 8u30 - 17u00
 • 21 oktober 2021: 8u30 - 17u00
 • 25 oktober 2021: 8u30 - 17u00