Inleiding

Building Information Modelling and Management is de nieuwe methodiek om infrastructuurprojecten in goede banen te leiden startend vanaf het ontwerpproces, tijdens de bouwfases en tot en met onderhoudsstrategieën. Het gebruik van de BIM-methodiek leidt tot tijd- en kostenbesparing, milieuwinsten en een hogere kwaliteit.

Net zoals alle andere aspecten tijdens het gehele bouwproces vraagt BIM om experten, goed opgeleide ontwerpers, technici, ingenieurs en vooral BIM-managers en/of BIM-coördinatoren met een breed zicht op het BIM-proces.

Om deze nieuwe technologie efficiënt en kwaliteitsvol in de markt te zetten heeft UAntwerpen (vakgroep Infrastructuurwerken) een nieuwe cursus ontwikkeld gericht op BIM voor infrastructuurwerken.

De cursus

Building Information Modelling/Management is een methodiek om virtuele (2/3/4/5D) modellen te creëren van infrastructuurwerken, waarbij objecten, eigenschappen, relaties, planning en kosten aan elkaar (kunnen) gekoppeld zijn. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste aspecten van BIM geïntroduceerd en diepgaander besproken voor de specifieke infrastructuursector: de definitie van BIM, de tools nodig om BIM -gericht te kunnen werken, de ObjectenTypenBibliotheek (OTL) en OTL-conform gegevens uitwisselen, de standaarddocumenten die gebruikt worden en waarop een BIM-case gebaseerd kan worden, de relatie met ISO, WTCB, SB250... concrete projectvoorbeelden tonen de voordelen en de mogelijkheden.

De cursus wordt ingericht als deels hoorcolleges, deels werkcolleges (aan de slag met BIM!) en een case.

De hoorcolleges geven een brede introductie van BIMinfra, BIM-modellen, software, data management, standaarden, … Aan de hand van een demonstratie herhalingsles worden diverse  BIM-praktijkvoorbeelden uitgebreid besproken. Tijdens de demonstratie worden de meest voorkomende softwarepakketten ingezet om de BIM-methodologie in te oefenen: concrete BIM-modellen, BIM360, clashdetecties. Het gebruik van de OTL subset tool wordt gedemonstreerd, en het opladen van BIM-modellen via het AWV DAVIE-dataportaal (Data Acceptatie Validatie en Informatie Extractie applicatie). Met BIM wordt a.d.h.v. het postenmapping artefact de kostenposten en vorderingsstaat van infrastructuurobjecten bepaald.

De cursisten dienen zelf een casestudy uit te werken waarin de verschillende BIM-aspecten uit te cursus aan bod komen. Deze case wordt individueel uitgewerkt en geëvalueerd tijdens een mondelinge evaluatie.

De basis van de BIM-methodiek wordt overlopen in 6 hoorcolleges van elk 2u:

 • HC1: Introductie BIM voor Infrastructuur
 • HC2: BIM-modelling & BIM-proces
 • HC3: BIM tools en de OTL (ObjectTypenBibliotheek)
 • HC4: BIM standaarddocumenten voor infra
 • HC5: BIM implementatie en ISO normen
 • HC6: Demo-herhalingsles BIM in praktijk demonstraties
 • HC7: Opt systems engineering (optioneel)

Daarnaast zijn 2 richtinggevende werkcolleges van elk 3u voorzien om via zelfstandig werk en op individuele basis een praktijkcase vorm te geven:

 • WC1: Bepaling praktijkcase voor bedrijf of naargelang eigen interesses
 • WC2: Presentatie van eigen case en implementatieplan uitwerken.

Tijdens deze werkcolleges zijn de docenten ter beschikking voor ondersteuning bij de case. Het werkcollege kan gevolgd worden op de campus en/of online.

Doelgroep

Bouwkundig ingenieurs of andere technische profielen die met managen van (wegen)infrastructuur in aanraking komen, het BIM-implementatieproces zullen opstarten, begeleiden en/of uitvoeren.

De opleiding richt zich eerder op het managen van BIM (vnl. BIM Managers) binnen een bedrijf en/of consortium en minder tot het modelleren zelf.

Overkoepelende leerresultaten

 • De cursist kan de principes van het BIM-proces toepassen binnen de infrastructuursector, bijvoorbeeld door de principes te implementeren in  een case. De cursist heeft kennis en vaardigheden omtrent een CDE, BIM-software, de OTL verzameld.
 • De  cursist kan de normen, standaarden, bronmateriaal van de verschillende BIM-objecten toepassen en linken met elkaar, bijvoorbeeld SB250 en de OTL.
 • De cursist kan de verschillende bouwkundige elementen van een BIM-model (infrastructuur- en bouwwerk) identificeren, controleren en optimaliseren en begrippen als een clashdetectie, postenkoppeling, enz… toepassen
 • De cursist kan verschillende bouwkundige details van een infrastructuur- en bouwwerk opzoeken en optimaliseren in een BIM-omgeving, bijvoorbeeld een specifiek deel van een BIM-model analyseren, benoemen via OTL-classificatie en in een model opleveren
 • De cursist kan aan de hand van een BIM-model bepaalde processen en eigenschappen analyseren en rapporteren, bijvoorbeeld door middel van een kostenstaat.

Praktische organisatie

Data hoorcolleges:

 • HC1 - Vrijdag 17 februari 2023: 10u45 - 12u45 (G.T.129)
 • HC2 - Vrijdag 24 februari 2023: 10u45 - 12u45 (G.T.129)
 • HC3 - Vrijdag 24 maart 2023: 10u45 - 12u45 (G.T.129)
 • HC4 - Vrijdag 31 maart 2023: 10u45 - 12u45 (G.T.129)
 • HC5 - Dinsdag 18 april 2023: 16u00 - 18u00 (G.T.103)
 • HC6 - Dinsdag 25 april 2023: 10u00 - 12u45 (G.Z.126)
 • HC7 - Dinsdag 2 mei 2023: 16u00 - 18u00 (G.Z.103)

Data werkcolleges:

 • WC1 - Woensdag 3 mei 2023: 9u30 - 12u30 (G.Z.423)
 • WC2 - Woensdag 10 mei 2023: 9u30 - 12u30 (G.Z.423)

Individuele presentatie in te plannen op één van volgende dagen::

 • Donderdag 25 mei 2023: 9u30 - 16u00 (G.Z.246)
 • Vrijdag 26 mei 2023: 9u30 - 16u00 (G.Z.246)

Zelfstudie case: 30u

Prijs: 1800 euro (vrijgesteld van btw)

Adres: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Antwerpen

Algemeen coördinator: Natasha Blommaert, Agentschap Wegen en Verkeer
Academisch coördinator: Prof. Wim Van den bergh, Universiteit Antwerpen

Cursus in samenwerking met: