Vervolgcursus Asfaltverhardingen 2019

Samen bouwen aan een duurzame asfaltinfrastructuur

Een duurzame asfaltverharding start met een geschikte keuze van wegopbouw en materialen, aangepast aan het verwachte verkeer. Een geschikte keuze tussen verschillende materialen en mengsels is niet eenvoudig gezien vaak tegenstrijdigheden verbonden zijn aan gebruikerseisen en materiaaleigenschappen. Een voorbeeld: meer bitumen in het asfaltmengsel verhoogt de weerstand tegen watergevoeligheid maar leidt doorgaans tot verhoogde spoorvorming.

De vervolgcursus ‘Asfaltkunde’ geeft u houvast bij het maken van de juiste technische keuze binnen een steeds veranderende set van eisen. Tijdens de cursus wordt het hele traject doorlopen vanaf het niveau van eisen aan de wegconstructie als geheel tot op het niveau van grond- en bouwstoffen. De beslissende factoren die het gedrag van asfaltmengsels beïnvloeden, alsook hoe een standaardstructuur wordt vormgegeven en alternatieven komen aan bod.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • relatie tussen functionele mengseleisen en bouwstofeigenschappen
  • wegoppervlak-eigenschappen, stroefheid, structuur en geluidreductie
  • relatie standaardstructuur - bouwklasse
  • volumetrie van asfaltmengsels
  • mechanica van de verhardingsconstructie en asfaltmengsels
  • schademechanismen zoals vermoeiing, vervorming en scheurgroei
  • mengselontwerpmethode
  • conventionele en gemodificeerde bitumina, schuimbitumen en additieven
  • interactie tussen mineraal aggregaat en bindmiddel

Programma 2019

Voor wie bedoeld?

Bent u asfalttechnoloog of ontwerper van asfaltverhardingen, heeft u door ervaring of opleiding algemene kennis van asfaltmengsels en bent u werkzaam bij een asfaltverwerker, asfaltcentrale, overheid, ingenieursbureau, beheerder van bedrijfsterreinen of bij een kennisinstelling? Dan is deze cursus een prima keuze.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, opleiding Bouwkunde Onderzoeksgroep Wegenbouwkunde (EMIB).

Locatie

Prijs en data

Prijs

1450 € (ex. btw) inclusief lesmateriaal, koffie en lunches.

Cursusdata

Dinsdag 23 april, donderdag 25 april, dinsdag 30 april en dinsdag 7 mei 2019

Telkens van 9:00 tot 16:30

Inschrijven

Contact - Karolien Couscheir

Karolien Couscheir Campus Groenenborger - Z
G.Z.349
Groenenborgerlaan, 171
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 18 93
karolien.couscheir@uantwerpen.be