CyPaTs: Cycle Pavement Technologies

Een fietspad met innovatieve oplossingen voor duurzaam asfalt

In 2016 opende Gebouw Z op Campus Groenenborger van de UAntwerpen, de nieuwe thuishaven van de toekomstige industrieel ingenieurs. In het najaar van 2017 wordt de laatste hand gelegd aan de omgevingsaanleg rond het gebouw, waarvan de bouw van een fietspad deel uitmaakt.

De onderzoeksgroep EMIB, waarvan de Road Engineering Research Section gespecialiseerd is in infrastructuurwerken en asfaltverhardingen, maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens de aanleg van het fietspad enkele innoverende technieken toe te passen en te demonstreren.

CyPaTs: Cycle Pavement Technologies

HEAL: asfaltzonnecollector

Heat Exchanging Asphalt Layers (HEAL) is een techniek waarbij we energie winnen uit het asfaltwegdek. Buizen komen in het asfalt te liggen, en door deze buizen stroomt water. Dit water neemt zowel in de zomer (warmte) als in de winter (koude) energie op. De gewonnen energie slaan we op in de bodem en pompen we terug op wanneer gewenst. Zo kunnen we het asfalt tijdens de zomer afkoelen, en tijdens de winter opwarmen om het wegdek sneeuw- en ijsvrij te houden. De te verwachten energieopbrengst per jaar ligt tussen 0,5 en 0,8 GJ/m². Ongeveer 20% van deze energie gebruiken we in het asfaltwegdek zelf. De overige 80% kunnen we gebruiken in nabijgelegen gebouwen.

Om het HEAL systeem aan te sturen, gebruiken we het Programmable Logic Controller systeem van Beckhoff. Daarmee lezen we de geplaatste sensoren uit en sturen we de actuatoren aan. Via slimme programmering kunnen we sensoren in een lus gebruiken om specifieke actuatoren aan te sturen en zo een zelfgekozen toestand te handhaven in het wegdek. Zo sturen we bijvoorbeeld het debiet van het water in het collectorsysteem aan door de temperatuur van het asfalt in het midden van het wegdek. Bij elke toestand die we instellen is het mogelijk om op afstand de experimentele resultaten te loggen en de actuatoren nauwer aan te sturen.

ROAD_IT

Het ROAD_IT systeem zorgt voor de overdracht en archivering van data die de productie, het transport en de verwerking van asfaltverhardingen genereren. Zo maken we gebruik van een applicatie die real-time het transport opvolgt, en plaatsen we een infraroodscanner op de asfaltmachine die de temperatuur van het asfalt registreert.

Fiber Bragg Gratings (FBG)

De FBG is een optische sensor die zeer nauwkeurig vervormingen kan meten en reeds in andere vakgebieden wordt toegepast. De toepassing van FBG in CyPaTs geeft de onderzoeksgroep de mogelijkheid om zowel data te verzamelen als de plaatsing uit te voeren, te analyseren en te optimaliseren. Af en toe zullen we plaatproeven uitvoeren ter hoogte van de FBG's om een voldoende belasting te genereren.

Vezelmix in asfalt

De toplaag van het fietspad is gemaakt uit asfalt waaraan we een vezelmix toevoegen.

PQI-metingen

De PQI380 is een niet-nucleaire, niet-destructieve dichtheidsmeter waarmee we de dichtheid van asfalt kunnen bepalen. Tijdens de aanleg van het fietspad voeren we voor elke laag metingen uit, zowel tijdens het walsen als na volledige verdichting. Speciale aandacht gaat naar de temperatuursafhankelijkheid van de resultaten. Hiervoor voeren we op eenzelfde plaats metingen uit tijdens het afkoelingsproces.

Sponsors

Contact - Wim Van den bergh

Wim Van den bergh Campus Groenenborger - Z
G.Z.352
Groenenborgerlaan, 171
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 19 32
wim.vandenbergh@uantwerpen.be
Nieuws
  • 27
    Sep
    Buisjes houden asfalt altijd ijzelvrij
    Op Campus Groenenborger werd een uniek stukje fietspad aangelegd. Er werden bijvoorbeeld buisjes in het wegdek verwerkt, waardoor ijzelvorming geen kans krijgt.