Voor de optimalisatie van productieprocessen en logistieke activiteiten wordt in de meeste sectoren met succes gebruik gemaakt van IT-applicaties op basis van real time monitoringgegevens. In de Vlaamse wegenbouwsector gebeurt dit echter nauwelijks of niet coherent. De IT-procesbeheersing is complex aangezien het gehele wegenbouwproces bestaat uit verschillende deelprocessen waarin diverse actoren hun rol spelen. De asfaltsector stelt een concrete industriële vraag naar een onafhankelijk data-monitoring systeem (archivering plaats- en tijdsgebonden) vanaf de start van het productieproces (gegevens grondstoffen), gaande over het verwerkingsproces (verwerkingsomstandigheden) tot de historiek (herstellingen) van een wegconstructie. Dit project heeft tot doel het ontwikkelen en demonstreren van een geïntegreerd en coherent IT-procesbeheersingssysteem voor de gehele Vlaamse asfaltsector: ca. 11 grote aannemers van asfaltwegenwerken en 17 asfaltcentrales met een productie van 2,5 Mton asfalt per jaar in Vlaanderen, openbare besturen van de gewesten, steden en gemeenten, grotere wegbeheerders, COPRO vzw, onderzoeksinstellingen. Het IT systeem zal toegankelijk zijn voor elke actor in het bouwproces (574 Vlaamse aannemers van wegenwerken).