Reports

Hofman M, Adriaensen F, Matthysen E. 2010. Opmaak en uitwerking van een ecologisch landschapsmodel als modelmatig beheersinstrument voor de ecologische infrastructuur in de Antwerpse haven (pdf - 1.8Mb). Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Universiteit Antwerpen – Eindrapport, 59 pp.
 
Lens L, Githiru M, Callens T, Matthysen E. 2009. Reinforcement of a critically-endangered Afrotropical bird species in a biodiversity hotspot (pdf - 3.4Mb). Final Research Report for National Geographic Society. Ghent University, Ghent, Belgium,  19 pp. 
 
Van Hove D, Adriaensen F, Matthysen E. 2007. Actieplan voor de Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) in Vlaanderen (pdf - 10.1Mb). Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Agentschap Natuur & Bos, Universiteit Antwerpen – Eindrapport, 150 pp.
 
For more information contact Erik Matthysen.