Blood cancer - acute myeloid leukemia (WIDEA study)

Blood cancer - acute myeloid leukemia (WIDEA study)
Vaccination with autologous dendritic cells for the treatment of acute myeloid leukemia

Tot op vandaag hebben de meeste patiënten met acute myeloïde leukemie (dit is een vorm van bloedkanker) nog steeds een slechte prognose. Eén van de belangrijkste redenen is herval, te wijten aan overblijvende leukemiecellen na de standaardbehandeling. Nieuwe behandelingsopties met een lage toxiciteit zijn nodig om dit herval te voorkomen of uit te stellen. Dendritische cellen zijn de generaals van het immuunsysteem, die de killercellen in de witte bloedcellen activeren om kankercellen te doden. Wij hebben een vorm van immuuntherapie ontwikkeld om herval te voorkomen of uit te stellen bij leukemiepatiënten door dendritische cellen toe te dienen die opgeladen zijn met het kankereiwit Wilms’ tumor 1. In een eerste groep van 30 leukemiepatiënten met een zeer hoog risico op herval, zagen we gunstige effecten in termen van algemene overleving en daling van de tumormerker. In de huidige klinische studie zullen we 138 patiënten opnemen, met inbegrip van een controlegroep, om deze dendritische celtherapie verder te testen. Als de klinische werkzaamheid kan worden bevestigd in deze grotere groep van patiënten, kan onze dendritische celtherapie de nieuwe standaard post-remissie behandeling worden voor acute myeloïde leukemiepatiënten ouder dan 65 jaar of voor jongere hoog-risicopatiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.

Trial number: NCT01686334

Home