Events academic year 2016-2017

Tuesday 14 February 2017 - 12.15h – 13.45h - Room D015 - Chatbox on the concept ‘rule of law’.

Thursday, 23 February and Friday, 24 February 2017 - Expert Seminar on “The Deliberative Performance of Constitutional Courts: an Empirical Perspective”. You can find the program here. Places are limited, so if you want to participate please register before Wednesday 15 February by sending a mail to josephine.dejaegere@uantwerpen.be

Thursday 23 March 2017 - 12.30h-14h - Room K102 - Methodology seminar: working with case studies by Professor Liliana Rodriguez Lizarazo. This seminar receives financial support of the Faculty and will be open to colleagues of other research groups.

Monday, 27 March 2017 - 13:30 – 18:30 - Room S.004 (Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerp) - Round table: Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems, in cooperation with Law Enforcement Research Group.  You can find the program here. Register by sending an email to Lauranne Claes.

Thursday 20 April 2017 - 12.30h-14h - Room E207 -Seminar on work in progress in the 4th research line ('Rule of law and constitutionalism').

Friday 21 April 2017 - Conference on Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems in the European Union - You can watch the event's live stream of the Plenary Session at 9am, the Session on General organization of judicial work and role of scientific and research divisions and the Session on Communication of the Supreme Courts and role in the work of Councils for Judiciary at 2pm.

Wednesday 10 May 2017 - 12.30-14.00h - C206 - Seminar on work in progress - Visiting scholars.

Wednesday 17 May 2017 - PhD Conference ‘Hybrid Forms of Governance: Moving Beyond Traditional Public Law’. For more information on the conference, please contact the organizers affiliated to our research group (Sander Nysten, Ute Lettanie, Maja Sahadzic and Didier Van Overloop) at DoctoralConference2017@uantwerpen.be. You can register for the conference here. The full programme can be found here.

Wednesday 17 May 2017 - Competition ‘Bemiddeling in bestuurszaken’ - 9 am - Faculteitsgebouw Rechten, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt. More information can be found here.

---------------

LEERSTOEL MIGRATIE- EN MIGRANTENRECHT 2017

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens drie studienamiddagen, telkens van 13.30 uur tot 17 uur, gaan ervaren sprekers in op Europese thema's & sociale bescherming, Aspecten van verblijfswetgeving: gezinshereniging, asiel & verwijderen en Grondrechtenbescherming.

Sessie 1: dinsdag 21 februari 2017 - Europese thema's en sociale bescherming

Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven

 • De sociaalrechtelijke positie van de gedetacheerde werknemers - Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen
 • De opvang van asielzoekers. Tien jaar opvangwet - Dirk Torfs, Arbeidshof Antwerpen
 • De rechtspraak van het Hof van Justitie - Nathan Cambien, Universiteit Antwerpen

Sessie 2: dinsdag 14 maart 2017 - Aspecten van verblijfswetgeving – gezinshereniging, asiel en verwijderen

Voorzitter: Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen

 • Het detentie en -verwijderingsbeleid - Geert Verbauwhede, Dienst Vreemdelingenzaken
 • Hoe een asielaanvraag beoordelen? Het geval van asielaanvragen gebaseerd op seksuele geaardheid - Luc Leboeuf, Advocaat, Max Planck Institute, Universiteit Antwerpen
 • De bestaansmiddelenvoorwaarde in het kader van de gezinshereniging - Eric Willems, Dienst Burgerzaken van de Stad Gent / Infopunt Migratie

Sessie 3: dinsdag 25 april 2017 - Grondrechtenbescherming

Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Universiteit Antwerpen

 • De rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens - Ellen De Smet, UGent
 • Inburgering in het migratie- en migrantenrecht - Kristien Sacré, Agentschap Integratie en Inburgering
 • De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof - Riet Leysen, Grondwettelijk Hof

Locatie
Stadscampus Universiteit Antwerpen - Hof van Liere (Tassis- en Dürerzaal)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

 • Betalend parkeren kan in parkings Sint-Jacob, Sint-Jansplein en Godefriduskaai
 • Openbaar vervoer wordt aangeraden.

Inschrijven?

Het inschrijvingsgeld voor deze leerstoel bedraagt 332,75 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de drie sessies
 • de documentatiemap
 • de catering

Wie inschrijft voor één sessie, betaalt 175,45 euro (incl. 21% btw).

Voor meer informatie en inschrijvingen: 
www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/7675/leerstoel-migratie-en-migrantenrecht

------

MOOT COURT CONSTITUTIONAL LAW

During the second interuniversity moot court constitutional law, which was held on 21 April 2017, the Antwerpian team of Master students (Felix Feyt, Isaura De Cleen and Ben Claes) were victorious in writing the best brief and finished second for the best oral argument.

                    

 

 

 

 

You can find more information on this moot court here.