Completed PhD research

LANCKSWEERDT Eric - Participatie van maatschappelijke actoren aan de besluitvorming van de overheid, in het bijzonder op het lokale bestuursniveau. Een juridische en metajuridische verkenning

Supervisors: I. Opdebeek (promotor) & M. Adams (co-promotor)

GORIS Joke - Naar een algemene theorievorming inzake georganiseerde bestuurlijke beroepen

Supervisor: I. Opdebeek

VERLINDEN Victoria - Institutionele aspecten van het wetgevingsbeleid: de organisatie van het besluitvormingsproces inzake wetgeving

Supervisor: P. Popelier

MASENGO Fidèle - L’accès au droit au Rwanda: étude de la problématique de connaissance de la législation par les justiciables

Supervisors: P. Popelier (promotor) & A. Ngagi (co-promotor)

GOETSCHALCKX Bram - Legal Theory and Legal Praxis - An Essay in Hermeneutical Philosophy

Supervisor: M. Adams

DE PRINS Dajo - Het grondwettelijk statuut van politieke partijen. Over politieke partijen, democratie en recht.

Supervisor: J. Velaers

BRASPENNING Sven - Normative Democratic Theory and the Realities of Public Moral Disagreement: the Case of Deliberative Ideals

Supervisor: M. Adams

VAN DE HEYNING Catherine - Fundamental rights lost in complexity. Fundamental rights against violations by the rulemaker in converging national and European legal systems – De bescherming van grondrechten tegen schendingen door de regelgever in convergerende nationale en Europese rechtsordes

Supervisor: P. Popelier

VANPRAET Jürgen - De beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België. Het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd

Supervisor: J. Velaers

JANSSENS Christine - The principle of mutual recognition in the EU internal market and the EU criminal area: a study into the viability of a cross-policy approach

Supervisor: J. Meeusen

KEYAERTS David - De doorwerking van het wetgevingsbeleid in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie als bewaker van de wetgevingskwaliteit in de EU ?

Supervisor: P. Popelier

DENYS Steven - Naar een algemene theorievorming inzake advisering in het bestuursrecht

Supervisor: I. Opdebeek

MYSZKE Miroslawa - The contribution of private international law to the freedom of establishment for companies in the European Union

Supervisor: J. Meeusen

GOLDONI Marco - National Parliaments and Accountability in the European Union: A Study in European Republican Constitutionalism

Supervisors: G. Pavlakos and P. Popelier

RANCHORDÁS Sofia - On the role of sunset clauses and experimental legislation in the regulation of innovation

Supervisors: P. Popelier and R. van Gestel (Tilburg)

VERSTRAELEN Sarah - Rechterlijk overgangsrecht in het publiek en privaat procesrecht: nieuwe ontwikkelingen aangaande de werking in de tijd van vonnissen en arresten/ Judicial transitional law in public and private procedural law: new evolutions concerning the modulation of the effects of judicial decisions in time

Supervisor: P. Popelier

VANDENBRUWAENE Werner - Towards the legal enforceability of the principle of subsidiarity

Supervisor: P. Popelier

AGHA (Novotny) Petr - The Common Good of the European Polis in the Theory and practice of European Human Rights

Supervisors: G. Pavlakos and P. Popelier 

GKOUVAS Triantafyllos - Resisting the Buck-Passing Account of Legal Normativity. An Inquiry into the Rationality of Law’s Claim to Authority

Supervisor: G. Pavlakos

DE SOMER Stéphanie - The Creation of Autonomous Public Bodies from a European Comparative Legal Perspective – International Impulse, National Restraint and how to reconcile these Trends

Supervisor: I. Opdebeek

PEETERS Yannick - De plaats van samenwerkingsakkoorden binnen het constitutioneel kader/The place of cooperation agreements within the constitutional framework

Supervisor: J. Velaers

MERCELIS Kristina - De plaats van de burger in justitie. Naar een legitieme en slagvaardige justitie als openbare dienst

Supervisor: B. Hubeau

MORTELMANS Annika - Bedrog in het vreemdelingenrecht/ Fraud in migration law

Supervisor: D. Vanheule

COLLARD Marie - Pour une approche téléologique contractuelle internationale des conventions de juridiction

Supervisors: J. Meeusen (UA), K. Vandekerckhove (UA) and S. Peruzzetto (Université Toulouse 1 Capitole)

BIELEN Samantha - A Law and Economics Analysis of Litigation and Court Delay

Supervisors: P. Popelier (UA), W. Marneffe (UHasselt)