Completed PhD research

AGHA (Novotny) Petr - The Common Good of the European Polis in the Theory and practice of European Human Rights

Supervisors: G. Pavlakos and P. Popelier

BEDNAROWICZ Bartłomiej - Non-standard forms of employment and digitalisation of work: the impact of and on European Union internal market law

Supervisors: H. Verschueren and D. Cuypers

BALDAN Frederica - Patent Governance, Patent Reforms & Institutional Change: A Comparative Analysis of Patent reforms in Europe, the US and Japan

Supervisor: E. van Zimmeren

BERNAERTS Jonathan - Taalrechten en -beleid in meertalige samenlevingen: beantwoordt het juridisch kader aan de noden en bezorgdheden van personen behorend tot taalminderheden en van het bestuur? / Language rights in linguisticly diverse societies: are current legal orders adressing the needs and concerns of persons belonging to language minorities as well as those of the administration?

University of Antwerp & Martin-Luther-Universität - Halle-Wittenberg, Halle-Wittenberg (Germany)   

Supervisors: J. Velaers and M.-C. Foblets (Martin-Luther-Universität - Halle-Wittenberg, Max Planck Institut)

BIELEN Samantha - A Law and Economics Analysis of Litigation and Court Delay

Supervisors: P. Popelier, W. Marneffe (UHasselt)

BRASPENNING Sven - Normative Democratic Theory and the Realities of Public Moral Disagreement: the Case of Deliberative Ideals

Supervisor: M. Adams

BROSENS Linda - Het fiscaal inwonerschap als aanknopingspunt (herbekeken) vanuit een nationaal en internationaal perspectief

Supervisor: N. Plets

COLLARD Marie - Pour une approche téléologique contractuelle internationale des conventions de juridiction

Supervisors: J. Meeusen (University of Antwerp), K. Vandekerckhove (University of Antwerp) and S. Peruzuazetto (Université Toulouse 1 Capitole)

DE GROOT Matthias - Naar een algemeen model van overheidstoezicht op private instellingen die een overheidstaak uitvoeren/Towards a general model for public supervision on private entities performing a public task 

Supervisor: I. Opdebeek

DE JAEGERE Josephine - Het Grondwettelijk Hof gekneld tussen zijn rol als hoeder van consensusdemocratie en deliberatieve verwachtingen

Supervisors: P. Popelier and J. Beyers

DENYS Steven - Naar een algemene theorievorming inzake advisering in het bestuursrecht

Supervisor: I. Opdebeek

DE PRINS Dajo - Het grondwettelijk statuut van politieke partijen. Over politieke partijen, democratie en recht.

Supervisor: J. Velaers

DE SOMER Stéphanie - The Creation of Autonomous Public Bodies from a European Comparative Legal Perspective – International Impulse, National Restraint and how to reconcile these Trends

Supervisor: I. Opdebeek

FILLERS Aleksandrs - The specific character, principles and objectives of European conflict of laws

Supervisor: J. Meeusen

GKOUVAS Triantafyllos - Resisting the Buck-Passing Account of Legal Normativity. An Inquiry into the Rationality of Law’s Claim to Authority

Supervisor: G. Pavlakos

GOETSCHALCKX Bram - Legal Theory and Legal Praxis - An Essay in Hermeneutical Philosophy

Supervisor: M. Adams

GOLDONI Marco - National Parliaments and Accountability in the European Union: A Study in European Republican Constitutionalism

Supervisors: G. Pavlakos and P. Popelier

GORBATYUK Arina - Rethinking Intellectual Property Ownership in the Context of Open Innovation

Supervisors: G. Van Overwalle & E. van Zimmeren

GORIS Joke - Naar een algemene theorievorming inzake georganiseerde bestuurlijke beroepen

Supervisor: I. Opdebeek

GRAZIADEI Stefan - Constitutional Courts as Internal Mechanisms of Conflict Resolution in Consociational Democracies? A case study in Bosnia and Belgium

Supervisor: P. Popelier and J. Marko

JANSSENS Christine - The principle of mutual recognition in the EU internal market and the EU criminal area: a study into the viability of a cross-policy approach

Supervisor: J. Meeusen

JENART Cedric - Constitutional principles on outsourcing law-making power to non-democratically legitimized actors in European states

Supervisor: J. Velaers

KEYAERTS David - De doorwerking van het wetgevingsbeleid in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie als bewaker van de wetgevingskwaliteit in de EU?

Supervisor: P. Popelier

LANCKSWEERDT Eric - Participatie van maatschappelijke actoren aan de besluitvorming van de overheid, in het bijzonder op het lokale bestuursniveau. Een juridische en metajuridische verkenning

Supervisors: I. Opdebeek (promotor) & M. Adams (co-promotor)

MASENGO Fidèle - L’accès au droit au Rwanda: étude de la problématique de connaissance de la législation par les justiciables

Supervisors: P. Popelier (promotor) & A. Ngagi (co-promotor)

MERCELIS Kristina - De plaats van de burger in justitie. Naar een legitieme en slagvaardige justitie als openbare dienst

Supervisor: B. Hubeau

MOONS Nico - Law in Action: (how) does the right to housing work (out)

Supervisors: B. Hubeau and W. Vandenhole

MORTELMANS Annika - Bedrog in het vreemdelingenrecht/ Fraud in migration law

Supervisor: D. Vanheule

MURHULA Batumike Paterne - La gestion du contentieux électoral en afrique des grands lacs: cas de la RDC, du Burundi et du Rwanda

Supervisors: S. Vandeginste and P. Popelier 

MYSZKE Miroslawa - The contribution of private international law to the freedom of establishment for companies in the European Union

Supervisor: J. Meeusen

PEETERS Yannick - De plaats van samenwerkingsakkoorden binnen het constitutioneel kader/The place of cooperation agreements within the constitutional framework

Supervisor: J. Velaers

RANCHORDÁS Sofia - On the role of sunset clauses and experimental legislation in the regulation of innovation

Supervisors: P. Popelier and R. van Gestel (Tilburg)

SAHADZIC Maja - Constitutional asymmetry in multi-tiered multinational systems

Supervisors: P. Popelier and J. Marko (The University of Graz)

TODTS Liesbeth - Naar een algemeen toetsingskader voor bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de persoonlijke bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde

Supervisor: I. Opdebeek

VAN DE HEYNING Catherine - Fundamental rights lost in complexity. Fundamental rights against violations by the rulemaker in converging national and European legal systems – De bescherming van grondrechten tegen schendingen door de regelgever in convergerende nationale en Europese rechtsordes

Supervisor: P. Popelier

VANDENBRUWAENE Werner - Towards the legal enforceability of the principle of subsidiarity

Supervisor: P. Popelier

VANPRAET Jürgen - De beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België. Het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd

Supervisor: J. Velaers

VERLINDEN Victoria - Institutionele aspecten van het wetgevingsbeleid: de organisatie van het besluitvormingsproces inzake wetgeving

Supervisor: P. Popelier

VERSTRAELEN Sarah - Rechterlijk overgangsrecht in het publiek en privaat procesrecht: nieuwe ontwikkelingen aangaande de werking in de tijd van vonnissen en arresten/ Judicial transitional law in public and private procedural law: new evolutions concerning the modulation of the effects of judicial decisions in time

Supervisor: P. Popelier