Ongoing PhD research


PhD Candidate

PhD Title

Supervisor

BONIFATI Lidia

Constitutional design for divided societies: a three-dimensional comparative analysisInkomend dubbeldoctoraat University of Bologna en UAntwerpen

P. Popelier

S. Mancini (University of Bologna)

DE WINTER Samuel

Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving?

N. Carette

I. Opdebeek

GEUENS Maaike

Het Europees burgerinitiatief als emanatie van directe burgerparticipatie: een verhoogde democratische werking van de Europese Unie?

J. Meeusen

HIERGENS Ide

De sociale constructie van grondgebruiksrechten / The social construction of land use rightsInkomend dubbeldoctoraat KULeuven en UantwerpenDoctoraat op bundel

B. Hubeau

P. Van den Broeck

KIRAC Ayse Irem

Progression in Global Democracy from Local Governments to Global Decision-making Mechanisms

E. Van Zimmeren

C. Cantore

KUBIŃSKA Aleksandra

Capturing the Dynamics of Semi-Authoritarian Regimes. Analyzing political discourse concerning societal ac-tors as democratic indexicals / De dynamieken van semi-authoritaire regimes ontleed. Een analyse van het politieke discours rond sociale actoren als democratische indicatoren

P. Popelier

C. Van de Heyning

T. Van Hout (FLW)

LAMBRECHT Sarah

De dynamiek tussen nationale en regionale grondrechtenbescherming in Europa: naar convergentie?/The Dynamics between National and Regional Fundamental Rights Protection in Europe: a Practice of Convergence?

 P. Popelier

LELOUP Mathieu

De impact van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de scheiding der machten in de lidstaten van de Raad van Europa/The impact of the European Court of Human Rights on the separtation of powers in the member states of the Council of Europe

D. Vanheule 

LETTANIE Ute

De ECB vanuit een constitutioneel oogpunt: problemen van aansprakelijkheid, legitimiteit en rechterlijke controle / The ECB from the viewpoint of Constitutionalism: Problems of Accountability, Legitimacy and Judicial Review

P. Popelier

LUINING Michiel

Trojan Horse Discourse: The Use and Abuse of Contemporary Constitutional Discourse for Fundamental Rights ProrectionInterdisciplinair doctoraat Rechten en Taalkunde

P. Popelier

C. Van de Heyning

T. Van Hout (FLW)

MARTENS Laura

Kwaliteitscontrole doorheen de wetgevingscyclus / Quality control throughout the legislative cycleUitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en UhasseltDoctoraat op bundel

P. Popelier

W. Marneffe (Uhasselt)

NICOTINA Alberto

Constitutional strategies in the face of multilevel governance

P. Popelier

P. Bursens (Fac. Sociale Wetenschappen)

NISSEN Johannes

"Vermarkting" van ruimtelijke ordening: een onderzoek naar de rol van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief /  "Privatization" Urban Planning: an Examination of the Role of Transferable Development Rights in Flanders from a Comparative PerspectiveDoctoraat op bundel

E. Van Zimmeren

S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)B. Hubeau

NIYONIZIGIYE Pacifique

The role of the Burundi Constitutional Court in Protecting the Rule of Law

P. Popelier

S. Vandeginste (IOB)

NYSTEN Sander

Juridische Knelpunten & Open Metropolitan Design/Legal Issues & Open Metropolitan Design

E. Van Zimmeren

S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)

PATIÑO ÁLVAREZ Aída Araceli

Do the Constitutional Courts contribute to the democratization process?

 P. Popelier

QUENÉ Miriam

The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law

H. verschueren

D. Vanheule

RIVIÈRE Inès

Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige

N. Plets

ROGULA Cezary

Dispute Management. The principles of out-of-court dispute settlement with specific reference to commercial mediation Inkomend dubbeldoctoraat Jagiellonian University Krakow (Polen) en UAntwerpen

B. Hubeau

Andrzej Kubas (Jagiellonian University Krakow)

SAXENA Devanshi

Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future

E. van Zimmeren

K. De Feyter

SCHENK Jonathan

Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie

N. Carette

J. Meeusen

STIJLEMAN Annelien

Naar een theorie over algemene beginselen van bewijs in het bestuursrecht

I. Opdebeek

S. De Somer

SUORSA Hedi

Unity in diversity of European health care systems: A fundamental legal perspective on common values, organizational and financial principles

F. Louckx

VAN DURME Florence

Environmental justice, law and regulation: societal actor influence on law’s effectiveness and legal transformation

K. Van Aeken

VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen

De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België

J. Rozie

D. Vanheule

VERBELEN Vincent

Judicial Deference in the Human Rights Adjudication of National Courts

J. Velaers