PhD Seminar 2014

The research group Government & Law, in collaboration with the University of Ghent, the University of Hasselt, the Catholic University of Leuven and the Free University of Brussels, is hosting the fourth annual PhD seminar.  The seminar is organized with the financial support of the Flemish Government. The overarching theme of the 2014 edition is the blurred distinction between public law and private law. Eleven PhD researchers will present their findings in regard to an issue that is intimately related to their own PhD topic. The seminar will take place Wednesday 7 May and be held in Dutch.

Het programma is als volgt samengesteld:

9.00-9.30: Onthaal

9.30-9.40: Inleiding

9.40-10.05 / 10.05-10.30 / 10.30-10.55 : De overheid en privaatrechtelijke instrumenten

Matthias De Groot (UA): De subsidieovereenkomst
Nick Portugaels (KULeuven): De dading door de overheid
Karen Deckers (Uhasselt): Het publieke en private statuut van het overheidsbedrijf

10.55-11.15: Q&A

11.15-11.45: pauze

11.45-12.10 / 12.10-12.35: Privaatrechtelijke concepten in een publiekrechtelijke context

Nico Moons (UA): De verraderlijke complexiteit van inspannings- en resultaatsverbintenissen in de grondrechtelijke context
Timothy Roes (KULeuven): Het Unierechtelijke loyaliteitsbeginsel als vertaling van het civielrechtelijk beginsel van goede trouw

12.35-12.45 Q&A

12.45-13.45 Lunch

13.45-14.10 / 14.10-14.35 / 14.35-15.00: Het onderscheid tussen publiek en privaat in de geschilbeslechting

Jurgen Goossens (UGent): De vervaagde grens tussen burgerlijke en administratieve rechter
Brecht Warnez en Maarten Vankeersbilck (UGent): Bemiddeling in het bestuursrecht en de bemiddeling in het gerechtelijk recht (m.m.v. Lise Vandenhende)
Hannelore Niesten (Uhasselt): Grensoverschrijdend onderling overleg in fiscalibus in het licht van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

15.00-15.20: Q&A

15.20-15.50: pauze

15.50-16.15 / 16.15-16.40: Private entiteiten en hun onderwerping aan een publiek(rechtelijk) statuut

Pieter-Jan Van de Weyer (KULeuven): De legitimiteit van private normalisatieorganisaties
Stefan Somers (VUB): Het recht van de mensenrechten en het verticaal aansprakelijkheidsrecht

16.40-16.50: Q&A

16.50-17.00: slotwoord

17.00-…: receptie

Plaats: Grauwzustersgebouw, Universiteit Antwerpen, Lange St. Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Deelname: Gratis (incl. lunch). De eerste 65 ingeschrevenen ontvangen een dubbelnummer van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht met de bijdragen van de sprekers.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Nico.Moons@uantwerpen.be. De doctorale onderzoekers worden vriendelijk verzocht bij hun inschrijving in een notendop (in een vijftal zinnen) hun onderzoeksthema mee te delen.

Meer informatie is ook terug te vinden op LegalWorld.