PhD Conference 2015

Inleiding / Introduction

De onderzoeksgroep Overheid en Recht organiseert, in samenwerking met de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt, het vijfde jaarlijkse doctorandicongres. Het congres wordt georganiseerd met de financiële steun van de Vlaamse Overheid. Het overkoepelende thema voor de editie 2015 is "De impact van juridische instrumenten op het democratisch functioneren". Zeven onderzoekers zullen hun bevindingen die kaderen in hun ruimer doctoraatsonderzoek voorstellen. Het congres zal plaatsnemen op 8 mei 2015 en zal doorgaan in het Nederlands.

The research group Government & Law, in collaboration with the University of Ghent and the University of Hasselt, is hosting the fifth annual PhD seminar.  The seminar is organized with the financial support of the Flemish Government. The overarching theme of the 2015 edition is the impact of legal instruments on the democratic functioning. SevenPhD researchers will present their findings with regard to an issue that is intimately related to their own PhD topic. The seminar will take place on 8 May 2015 and will be held in Dutch.

Programma

Programma voormiddag

9.30 Onthaal met koffie

Eerste sessie: het lokale en regionale niveau (voorzitter dr. Stéphanie De Somer, Universiteit Antwerpen)

9.45 Verwelkoming

10.00 Sophie Aerts (Universiteit Antwerpen, faculteit PSW)
Lokale autonomie en de rechtspositieregeling van het Vlaams gemeentepersoneel.
Beknopte schets en signalering van enkele knelpunten.

10.25 Sofie Hennau (Universiteit Hasselt, faculteit Rechten)      
Evaluatie van de politiek-ambtelijke modernisatie in de Vlaamse gemeenten

10.50 Koffiepauze

11.10 Lise Vandenhende (Universiteit Gent, faculteit Rechten)  
Rechtshersteldecreet beoogt (opnieuw) integratiespoor-RUP’s te redden          

11.35 Discussie

12.15 Broodjeslunch

Programma namiddag

Tweede sessie: het nationale niveau (voorzitter prof. dr. Patricia Popelier, Universiteit Antwerpen)

13.15 Inleidend woord

13u25 Josephine De Jaegere (Universiteit Antwerpen, faculteit Rechten)
Inclusiviteit als deliberatieve bouwsteen van legitimiteit: een empirische analyse van het Belgische Grondwettelijk Hof

13.50 Toon Moonen (Universiteit Hasselt, faculteit Rechten)    
De invloed van het Grondwettelijk Hof op de uitlegging van de Grondwet door andere rechters en door de wetgever

14.10 Discussie

14.40 Koffiepauze

Derde sessie: het Europese niveau (voorzitter dr. Sarah Verstraelen, Universiteit Antwerpen)

15.00 Maaike Geuens (Universiteit Antwerpen, faculteit Rechten)
De toekomst van het petitierecht en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief  

15.25 Sarah Arras (Universiteit Antwerpen, faculteit PSW)
EU agentschappen en belanghebbenden: een onderzoek naar de vraagzijde van overleg

15.50 Discussie

16.20 Slotwoord door dr. Sarah Verstraelen (Universiteit Antwerpen)

16.30 Receptie

Praktische informatie

Plaats: Prentenkabinet, Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Deelname: Gratis (incl. lunch). De eerste 65 ingeschrevenen ontvangen een dubbelnummer van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht met de bijdragen van de sprekers.

Meer informatie is ook terug te vinden op LegalWorld.