PhD Conference 2017 - Program

De Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Universiteit Antwerpen organiseert, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Hasselt, het zevende jaarlijkse doctorandicongres.

Het doel van dit congres is om jonge doctorandi en academici samen te brengen rond een actueel publiekrechtelijk thema. Dit jaar staat het thema “Hybrid Forms of Governance: Moving Beyond Traditional Public Law” centraal. 

Dit onderwerp kan vanuit rechtsvergelijkend, theoretisch en interdisciplinair perspectief worden benaderd. Sprekers kunnen hun papers presenteren, bovendien zullen ook posterpresentaties plaats vinden.

Nadien zal er ruimte zijn om met elkaar in discussie te treden en om te netwerken. Daarnaast zullen de bijdragen van de sprekers worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht.

Hiervoor dienen de bijdragen in het Nederlands geschreven te worden indien de sprekers Nederlandstalig zijn. Het congres zelf zal volledig in het Engels worden gehouden om ook buitenlandse doctorandi de kans te geven om deel te nemen.

Procedure

Doctorandi schrijven een abstract van hun paper met een maximum van 500 woorden in het Nederlands of het Engels. Het abstract en een kort CV moeten elektronisch gestuurd worden naar doctoralconference2017@uantwerpen.be tegen uiterlijk 6 november 2016. Geselecteerde kandidaten worden ten laatste op 18 november 2016 op de hoogte gebracht. De definitieve paper moet worden ingediend voor 9 januari 2017. 

Voor meer informatie en vragen, mail naar doctoralconference2017@uantwerpen.be.

Organiserend comité

  • Ute Lettanie, Universiteit Antwerpen
  • Sander Nysten, Universiteit Antwerpen
  • Maja Sahadžić, Universiteit Antwerpen
  • Rondald Van Crombrugge, Katholieke Universiteit Leuven
  • Didier Van Overloop, Universiteit Antwerpen
  • Kristof Wauters, Universiteit Hasselt

U kan het volledige programma hier terugvinden.

You can find the full programma here.

U can register here.

U kan hier registreren.