Interreg i-4-1-Health

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Rol Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen (Labo Medische Microbiologie) is betrokken in Werkpakket 7 ‘Track en Trace van resistente Bacteriën (Whole Genome sequencing platform)’. WP7 focust op het in kaart brengen van de aanwezigheid en het volgen van de migratie van antimicrobiële resistentie en van de micro-organismen die deze resistentie dragen in de veehouderij, in de publieke gezondheidssector en in de zorg. De procedure omvat alle stappen van monstername en wet-lab analyses (door Academisch Ziekenhuis Maastricht, Universiteit Antwerpen, en Universitair Ziekenhuis Antwerpen) tot bio-informatica-gestuurde interpretatie van de data.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu