Advies voor ouders en opvoeders

Naast het puur wetenschappelijk onderzoek hecht MIOS ook veel belang aan de praktische vertaling ervan.

Daarvoor gaat MIOS regelmatig een samenwerking aan met onder meer Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.

De bedoeling hiervan is om jongeren, ouders en leerkrachten te informeren en adviseren over thema’s zoals cyberpesten, sexting, gaming, reclamewijsheid en online privacy.

Hieronder zijn enkele van onze projecten terug te vinden.

 

Medianest.be: website voor ouders over mediaopvoeding

Verhalen van ouders over cyberpesten, waarbij hun kind betrokken was als slachtoffer, dader of getuige. Dit wordt gevolgd door advies van experten. 

Verhalen en advies

 

Mediawijs.be: Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid

Cyberpesten

Informatie over het fenomeen cyberpesten, de vergelijking met traditioneel pesten, advies en aanpak voor jongeren en ouders vindt u in het online dossier cyberpesten.

Daarnaast vindt u ook tips en advies om als ouder, leerkracht of jongere om te gaan met cyberpesten op de website Neen Tegen Cyberpesten.

Sexting

Informatie en advies wordt gegeven voor jongeren, ouders en leerkrachten op de website sexting.be.

Daarnaast vindt u ook informatie in de volgende online dossiers van Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid:

Dossier 'Sexting- jezelf virtueel blootgeven binnen en buiten relatie' 

Dossier 'Sexting- cyberliefde, verliefdheid en sociaalnetwerksites'

Gaming

Gaminggids voor ouders met info over typen games, risico's bij gamen (ongewenste contacten, agressie), hoe omgaan met reclame in games, ...

Mediawijsheidsgids "Mediawijs Online"

In deze gids voor ouders, leerkrachten en jongeren kan men meer informatie vinden omtrent de kansen en risico's van sociale media.

Jongeren en reclame

Informatie over de soorten online reclame en de omgang van jongeren hiermee.

Dossier 'Reclamewijsheid: jongeren en reclame'

Dossier 'Reclamewijsheid: Welke reclamevormen vinden we terug op sociaalnetwerksites?'

Lespaketten reclamewijsheid (Samenwerking tussen KHLeuven, PXL en MIOS): Educatieve lespakketten om jongeren op een interactieve manier te laten nadenken over online reclame.

Lespakket reclamewijsheid buso

Lespakket reclamewijsheid secondair

Jongeren en online privacy

Info over het belang van sociale netwerksites in het leven van jongeren en advies over de bescherming van de privacy.

Dossier 'Jongeren, sociaalnetwerksites en privacy: Klikt het of botst het?'

Dossier 'Tien belangrijke privacyinstellingen op Facebook'

 

Observatorium van de Rechten op het Internet (FOD Economie)

Online marketing

eboek over jongeren en online marketing

Cyberpesten

eboek cyberpesten

Praktische fiches voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten over cyberpesten