Hoe laat je kinderen bewegen in deze coronatijden?

Voor veel ouders wordt het elke dag moeilijker om kinderen weg te houden van het scherm.

Bewegen is belangrijk voor zowel fysieke als mentale gezondheid van kinderen. Daarom maakten we van de nood een deugd. We schakelden onze studenten kinesitherapie in om via een zeer reële en actuele opdracht kinderen digitaal aan te zetten om in beweging te blijven.

Dit resulteerde in hele leuke uitdagingen waarbij de kinderen verschillende items die anders in de lessen LO aan bod komen kunnen blijven oefenen. Alleen worden Zweedse banken nu vervangen door stoelen en zal de bloem of een fles water eerst als gewicht moeten dienen voor je ze op tafel brengt.

Alle klassen in Vlaanderen begeleiden kunnen we niet. Jullie onze programma’s en ideetjes ter beschikking stellen om zelf aan de slag te gaan wel:

Lagere school

Deze opdrachten werden afgestemd op eindtermen uit het lager onderwijs. Leerkrachten die ze wensen te gebruiken voor leerlingen uit het bijzonder onderwijs dienen ze eerst grondig te screenen en indien nodig aan te passen aan het kunnen van deze leerlingen.

1e en 2e leerjaar

3e en 4e leerjaar

Kleuterschool

Ook aan de kleuters werd gedacht. Omdat kleutertjes niet zelfstandig aan de slag kunnen wordt hier een overzicht gegeven van leuke online initiatieven die ja als ouder met je kind kan doen. Ze worden vermeld per bewegings- of kleutervaardigheid zodat je als ouder kan bewaken dat alle vaardigheden aan bod komen.