Oproep ADHD onderzoek

Kunnen voedingssupplementen helpen bij ADHD/ADD?

Een kwart van de kinderen die ADHD-medicatie gebruiken, klaagt over bijwerkingen zoals hoofdpijn, slapeloosheid en verminderde eetlust. Een Slovaakse studie heeft echter aangetoond dat schorsextract van de Franse maritieme pijnboom (Pycnogenol®) beloftevol is bij ADHD in vergelijking met placebo.

De onderzoeksgroep NAtuRA (dept. Farmaceutische Wetenschappen, UAntwerpen) voert momenteel ook onderzoek naar de effecten van dit voedingssupplement op ADHD. Het lopende onderzoek is dubbelblinde studie waarin Pycnogenol vergeleken wordt met een placebo en medicatie gedurende tien weken, in samenwerking met de universiteit van Wageningen (Nederland), UZA (prof. Berten Ceulemans), ZNA (prof. Dirk van West) en UZ Gent (Dr. Helene Verhelst).

Na afloop kunnen deelnemers die een placebo of de medicatie kregen, ook het voedingssupplement uittesten. In totaal zoekt NatuRA 144 Vlaamse en Nederlandse deelnemers tussen 6 en 12 jaar. Kinderen die willen deelnemen mogen minstens drie maanden geen ADHD-medicatie hebben gebruikt.

ADHD onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?

We willen ADHD patiënten zo goed mogelijk helpen. De resultaten van dit onderzoek zijn cruciaal om meer wetenschappelijk inzicht te verkrijgen in ADHD en om de rol van bepaalde voedingssupplementen in de behandeling ervan te evalueren.

Het effect van een plantaardig voedingssupplement (Pycnogenol®) op ADHD en bijhorende psychische en fysieke symptomen wordt onderzocht in vergelijking met methylfenidaat (standaardbehandeling bij ADHD) en placebo. Ook immuniteit, oxidatieve stress en voedingsgewoonten worden onderzocht. Het immuunsysteem is het afweersysteem van het lichaam. Bij oxidatieve stress is er meer dan een normale hoeveelheid schadelijke stoffen (vrije radicalen) aanwezig in het lichaam.

 

Waarom dit onderzoek?

Resultaten van verschillende studies wijzen op een andere immuunstatus en meer oxidatieve stress bij ADHD patiënten in vergelijking met personen zonder ADHD. Omdat het voedingssupplement in deze studie zowel het immuunsysteem kan verbeteren als oxidatieve stress kan verminderen, lijkt dit supplement ideaal bij ADHD. Bovendien blijkt uit een voorgaande studie al dat het voedingssupplement de symptomen van ADHD kan verbeteren. Verder onderzoek is echter noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van deze effecten, zodat de behandeling van ADHD aangepast en verbeterd kan worden.

 

Waarom deelnemen?

Om waardevol en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te doen, is het zeer belangrijk dat er voldoende patiënten meedoen. Daarom zijn wij op zoek naar kinderen met ADHD of ADD. Het betreft zuiver wetenschappelijk onderzoek zonder commerciële doeleinden.

Deelname is volledig vrijwillig. U kunt zich op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken.

 

Wat houdt deelname in?

Bij deelname krijgt uw kind willekeurig één van de drie behandelingen gedurende 10 weken:

 • een voedingssupplement,
 • medicatie,
 • placebo.

Voedingssupplement: Pycnogenol®, schorsextract van de Franse maritieme pijnboom. Een gecontroleerde klinische studie bij kinderen suggereert een positief effect van Pycnogenol® bij ADHD.

Medicatie: Methylfenidaat, de standaardbehandeling bij ADHD.

Placebo: Bevat geen actieve stof.

Aan de start van het onderzoek en na 10 weken wordt een urine- en bloedstaal afgenomen. Mogelijk vragen we ook een stoelgangstaal. Op dezelfde tijdstippen en na 5 weken vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen.

De reguliere behandeling van ADHD kan na 10 weken gewoon gestart worden.

 

Wat zijn voordelen van deelname?

U ondersteunt cruciaal wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van ADHD te verbeteren.

U kan de positieve effecten van Pycnogenol® op ADHD en de algemene gezondheid ondervinden, zoals aangetoond in een voorgaande studie. Indien na 10 weken blijkt dat uw kind in de placebo- of medicatiegroep terechtkwam, krijgt u nog Pycnogenol® voor 10 weken behandeling. Pycnogenol® wordt als zeer veilig beschouwd en veroorzaakt zelden bijwerkingen.

Uw kind krijgt twee filmtickets na elke bloedafname, dus vier filmtickets in totaal.

De studie omvat een nauwkeurige observatie van de gezondheid van uw kind door een onderzoeksarts en verschillende medische onderzoeken.  

 

Waarmee moet ik rekening houden?

Deelname houdt slechts twee bezoeken aan het onderzoekscentrum in. Bovendien wordt het eindconsult meteen gecombineerd met de opstart van reguliere medicatie, indien gewenst. De consultaties worden u aangerekend, maar het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald.

Hoewel een bloedafname niet fijn is, zorgt een kinderverpleegkundige ervoor dat dit zo plezierig en vlot mogelijk verloopt. U kunt tijdens de bloedafname bij uw kind blijven. 

Uw deelname is cruciaal om meer inzicht te verkrijgen in ADHD en om de behandeling ervan te optimaliseren. Toch ondervindt uw kind mogelijk niet direct een effect tijdens deelname aan dit onderzoek. In de toekomst kan uw kind zeker baat hebben bij de verkregen informatie.

 

Wie mag deelnemen?

Kinderen kunnen deelnemen als zij:

 •  Tussen 6 en 12 jaar zijn,
   
 • ADHD of ADD hebben,
   
 • geen autisme, chronische ziekte (maag-darm aandoening, epilepsie, diabetes, auto-immuunziekte, etc.) of acute ontsteking hebben,
   
 • geen ernstige mentale aandoening of retardatie (IQ < 70) hebben,
   
 • geen langdurige behandeling met medicatie ondergaan,
   
 • geen voedingssupplementen (bv. vitaminen, mineralen, visolie/omega-3, etc.) innemen,
   
 • geen contra-indicaties voor methylfenidaat hebben (meer info bij uw arts).

Wie regelmatig voedingssupplementen (heeft) gebruikt kan deelnemen indien inname gedurende 3 maanden wordt gestopt.

 

Wie zijn we?

De Onderzoeksgroep NatuRA (Natural Products & Food Research and Analysis) van de Universiteit Antwerpen voert dit grootschalig ADHD onderzoek uit samen met Wageningen Universiteit in Nederland. Hiervoor werken we samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent).

 

Dit project steunen?

Wil je graag een financiële bijdrage leveren? Dat kan!

Stap 1. Vul het handgiftformulier in waarbij je jouw voorkeur van bestemming opgeeft, in dit geval: 'Boomschorsextract ADHD'.  Zo kan het Universiteitsfonds jouw gift correct toewijzen. Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen, of digitaal via universiteitsfonds@uantwerpen.be, een scan of foto hiervan is zeker voldoende!

Stap 2. Betalen kan via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding ‘fiscaal attest Boomschorsextract ADHD' toe in de mededeling.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%!

 

Wenst u meer info? Interesse?

 

                                                             

Met dank aan ADHDblog.nl en Vlaams Apothekers Netwerk.        

  

Het onderzoek werd goedgekeurd door de onafhankelijke comités voor medische ethiek verbonden aan de deelnemende ziekenhuizen (UZA, ZNA en UZ Gent). Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki (versie 2008) ingesteld ter bescherming van personen die deelnemen aan klinische onderzoeken. Alle informatie die verzameld wordt voor deze studie is vertrouwelijk conform de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van de patiënt.

Onderzoeksgroep Natural Products & Food Research and Analysis (NatuRA)
Departement of Farmaceutische Wetenschappen
Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België