Multi camera technology dataset

Multi camera technology dataset

On the different campus sites of the University of Antwerp we are making camera recordings for some weeks. The images are used for computer vision research.

Goal of the measurements

In our measurement campaign we record images using a multi-camera setup. This setup consists of a colour camera, a depth camera, a NIR camera (Near-InfraRed) and a thermal camera mounted together on a tripod to record images simultaneously.

These images are used to “train” computer algorithms. That is why we need lots of images, because practice makes perfect. The more images we use to train the algorithm, the better it will work.

What about my privacy?

Once the computer algorithms did their job, the images are anonymised by blurring all faces. No recognisable images are published.

 

Multi camera technologie dataset

Gedurende enkele weken worden er beelden opgenomen op de verschillende campussen van Universiteit Antwerpen. Deze beelden worden gebruikt voor computervisie-onderzoek.

Doel van de metingen

In onze meetcampagne nemen we beelden op met een multi-camera opstelling. Hierbij wordt een kleurencamera, een dieptecamera, een NIR-camera (Near-InfraRed) en een thermische camera samen op een mobiel statief geplaatst om simultaan beelden op te nemen.

Deze beelden worden gebruikt om computer-algoritmes te “trainen”. Daarom hebben we heel veel beelden nodig, want oefening maakt kunst. Hoe meer beelden we hebben om een algoritme mee te trainen, hoe beter het zal werken.

Wat met mijn privacy?

Nadat de computer-algoritmes hun werk hebben gedaan, worden de beelden onherkenbaar gemaakt door alle gezichten te vervagen. Er worden dus geen herkenbare beelden gepubliceerd.

Need more information?

Izaak Van Crombrugge G.Z.328
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
Belgium
izaak.vancrombrugge@uantwerpen.be