Registratieformulier Workshops 'Niet-lineaire & Thermische simulaties + correlatie'

In het kader van het SINT Tetra project rond actieve thermografie en numerieke simulaties organiseert de onderzoeksgroep Op3Mech twee industriële workshops rond het gebruik van Simcenter 3D voor numerieke simulaties in de productie industrie.

Tijdens het event staan de technische mogelijkheden en beperkingen centraal van enerzijds niet-lineaire structurele simulaties van geavanceerde materialen. Meer in het bijzonder willen we het nut aantonen van numerieke modellen om materiaalgedrag te gaan voorspellen.

In de tweede sessie ligt de focus op thermische simulaties, met het oog op de simulatie van actieve thermografie. Er wordt gestart vanuit een brede insteek en de verschillende mogelijkheden komen aan bod om dynamische thermische modellen te simuleren.

Er zijn verschillende gastsprekers uitgenodigd die meer informatie komen geven over enerzijds de mogelijkheden van de software. En anderzijds komen er tips and tricks aan bod om software onafhankelijk een simulatiemodel in overeenstemming te brengen met experimentele metingen.

Meer info: www.sintproject.ga

Wat? Het gedetailleerde programma en meer info over de sprekers vindt u hier.
Waar? Universiteit Antwerpen | Campus Groenenborger | Gebouw Z
Wanneer? Donderdag 22 november 2018 – 16:00 uur en Maandag 26 november 2018 – 18:00
Inschrijven kan tot? Maandag 19 november 2018