Abstract

Het toenemend gebruik van complexe technologieën speelt zich af binnen een sociale en regulerende context waarin de overheid de complexe technologieën gebruikt, reguleert en oplegt. Burgers worden hier al dan niet vrijwillig mee geconfronteerd. Het succes van complexe technologieën steunt op de aanwezigheid van gebruikersacceptatie, dus dringt de vraag naar de acceptatie van technologie zich steeds meer op. Binnen dit onderzoek gaan we in op deze kwestie door volgende onderzoeksvraag te stellen: “Welke factoren beïnvloeden de acceptatie van complexe technologieën door burgers en welke rol spelen vertrouwen in de overheid, vertrouwen in wetenschap en vertrouwen in technologie hierin?”.

Aan de hand van de mixed methods onderzoeksmethoden worden de complexe technologieën, zijnde het Covid Safe Ticket en slimme camera's die controleren op gsm-gebruik achter het stuur, bestudeerd. Door gebruik te maken van deze methode, combineren we de context-specifieke inzichten van kwalitatieve methoden met de generaliseerbaarheid van kwantitatief onderzoek.   Daarnaast levert deze studie een theoretische bijdrage aan de literatuur door de factor vertrouwen in de overheid op te nemen in de theorie en de impact hiervan op aanvaarding van complexe technologieën zowel kwalitatief als kwantitatief te testen. De afwezigheid van deze factor in bestaand onderzoek maakt dat deze studie een belangrijke leegte opvult in de literatuur. Ook de invloed van de factoren vertrouwen in de wetenschap en technologie op de aanvaarding van complexe technologieën door burgers wordt getest. 

Menig onderzoek naar contact-tracing apps is recentelijk uitgevoerd, maar een studie naar het Covid Safe Ticket kan nieuwe inzichten bieden in de acceptatie van complexe technologieën tijdens een pandemie. Slimme camera’s in het verkeer tegen gsm-gebruik is een vorm van een AI-technologie. De Belgische Federale overheid ziet in de slimme camera’s een instrument dat een bijdrage kan leveren aan verkeersveiligheid, waardoor het van belang is dat burgers complexe technologieën accepteren.