EFforT-BCRL studie voor de behandeling van lymfoedeem

Effectiviteit van fluoroscopie-gestuurde manuele lymfedrainage, in vergelijking met traditionele lymfedrainage of placebo lymfedrainage, ter behandeling van lymfoedeem, ontwikkeld na de behandeling van borstkanker

‘effectiveness of fluoroscopy-guided manual lymph drainage (MLD) for the treatment of breast cancer-related lymphoedema (EFForT-BCRL study)

In februari 2016 startte aan de Universiteit Antwerpen en in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een nieuwe klinische studie gefinancierd door het IWT-TBM kanaal. Het betreft een multicentrische gerandomiseerde studie waarbij er samengewerkt wordt tussen centra in Leuven, Brussel en Antwerpen. De doel van de studie is om het effect aan te tonen van lymfefluoroscopie gestuurde manuele lymfedrainage ter behandeling van borstkanker gerelateerd lymfoedeem. Lymfoedeem is één van de meest gevreesde complicaties na de behandeling van borstkanker. Ongeveer 17% van de patiënten zal te kampen krijgen met deze complicatie. Meestal treed de complicatie op binnen de 2 jaar na de borstkanker behandeling. Met jaarlijks 10700 nieuwe gevallen van borstkanker betekent dit dat er elke jaar meer dan 1800 patiënten met lymfoedeem bijkomen. Er is een behandeling voor lymfoedeem beschikbaar, alleen werkt deze niet voor elke patiënt. Daarom willen we nagaan of het toevoegen van een lymfefluoroscopie gestuurde manuele lymfedrainage meer patiënten kan helpen.

Wij rekruteren voor deze studie patiënten met eenzijdig/unilateraal lymfoedeem van de arm dat ontstaan is na de behandeling van borstkanker. Het lymfoedeem is minstens 3 maanden aanwezig. Deelnemers aan de studie engageren zich voor 3 weken intensieve behandeling en 6 maanden onderhoudsbehandeling. Alle behandelingen worden gratis aangeboden en er is een verplaatsingsvergoeding voorzien.

Indien u wenst deel te nemen of u wenst meer informatie over de studie dan kan u in contact komen met de onderzoekers via het mailadres effort@uantwerpen.be