DuEL onderzoekt of verwijderen van aerosolen uit de lucht aantal besmettingen op school doet dalen

Iets minder dan een jaar geleden stond de basisschool OLFA Elsdonk in Edegem vol in de schijnwerpers door de eerste besmetting met de Britse variant van het coronavirus. Met de piekende omikronvariant nemen de school en Gemeente Edegem nu ingrijpende maatregelen om de school in alle veiligheid te heropenen na drie weken vakantie. In alle 18 klassen zijn luchtreinigers geïnstalleerd die de aerosolen met factor 10 verminderen en zo de verspreiding van het coronavirus helpen vermijden. De lucht in de klassen wordt 5 maal per uur ververst.

De luchtkwaliteit in de klassen zal in realtime gemonitord worden. Het Belgische Airscan installeert meters die het aantal aerosolen, het CO2-niveau, de temperatuur en de luchtvochtigheid in kaart brengen. DuEL is betrokken als academische partner zal de metingen onderwerpen aan een meer diepgaand onderzoek naar luchtreiniging in scholen. Onderzoekers zullen de luchtkwaliteit en de metingen in de Edegemse school ook correleren met ziektecijfers en afwezigheden. Daarnaast zal de campagne waardevolle inzichten geven over de binnenluchtkwaliteit in het algemeen in de klassen, het is al jaren bekend kinderen heel wat schadelijke stoffen zoals VOCs en fijn stof inademen. Met dit project wil DuEL hier dan ook de aandacht op vestigen en meewerken aan (technologische) oplossingen.

De opstart van de campagne werd uitgebreid verslagen in de media, Linus De Roo was de DuEL woordvoerder van dienst: