Studie speerpuntsectoren Provincie Antwerpen

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en ontwikkeling van de prioritaire economische sectoren binnen de provincie Antwerpen voerden we een uitgebreide studie uit. Tijdens de studie maakten we een selectie: we richten ons resoluut op een aantal sectoren die dragend zijn voor de economie in onze provincie of bereikbaar zijn voor het provinciaal beleid. Sectoren als de bouw, chemie en life sciences, logistiek, creatieve industrie, agrocomplex en detailhandel brachten we samen met de Universiteit Antwerpen in kaart.

Eindrapport

Bijlage gedetailleerde regioprofielen

Bijlage gedetailleerde sectorprofielen

Bijlage data-analyse