Mercator-Ortelius Prijs

Michiel van Meeteren wint de Mercator-Ortelius Prijs 2017

De Universiteit Antwerpen reikt om de drie jaar de Mercator-Ortelius Prijs uit aan een doctoraat op proefschrift, verdedigd aan een Belgische universiteit, dankzij de middelen die het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen ter beschikking heeft gesteld. Dit geschiedt voor de tweede maal in 2017, op 29 november. Zie hier voor timing en locatie van de uitreiking.
 

Mercator Ortelius Prijs – Editie 2017

Uittreksel uit het Selectieverslag  d.d. 25/10/2017

Samenstelling jury :

Peter Cabus (Ruimtelijke Ordening Vlaanderen)

Guido De Brabander (UAntwerpen)

Ben Derudder (UGent)

Isabelle Thomas (UCL)  (schriftelijk advies omwille van verblijf in het buitenland)

Ann Verhetsel (Voorzitter) (UAntwerpen)

 

Selectieverslag

Er werden 9 kandidaturen ingediend. Alle ingediende doctoraten werden door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard. 

Na een eerste selectieronde, waarbij ieder jurylid 5 kandidaten dienden voor te dragen voor verdere selectie, werd de volgende alfabetische shortlist samengesteld:  Jonas De Vos,  Michiel Van Meeteren, Toon Zijlstra.

De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria: 

Academische kwaliteit,  Originaliteit, Onderzoeksvraag, Maatschappelijke en economische relevantie

 

Beslissing van de jury

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator Ortelius Prijs 2017 toe te kennen aan  het doctoraat “From polycentricity to a renovated urban systems theory. Explaining Belgian settlement systems theory” van Michiel Van Meeteren.   De auteur levert met dit werk een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. 

 

Oproep

De oproep betreft de houders van een doctoraat in de domeinen

  • Sociale en Economische Geografie
  • Ruimtelijke Economie
  • Stedelijke Economie
  • Ruimtelijke Planning

In de geest van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen houdt de jury bij haar beoordeling rekening met zowel de wetenschappelijke kwaliteiten als met de maatschappelijke en economische relevantie van het werk.

De prijs bedraagt 3000 euro.

Het doctoraat is opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels.

Het voorgestelde werk wordt ingediend in vijf gedrukte exemplaren en één exemplaar op elektronische drager, vergezeld van een curriculum vitae.

Het reglement
Het werk wordt ingediend bij prof. dr. Ann Verhetsel,
Universiteit Antwerpen, Faculteit TEW, Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Afsluitingsdatum 31 maart 2017