Key publications

Professionele en persoonlijke gevolgen van patiëntveiligheidsincidenten voor zorgverleners. Referaat: Increased risk of burnout for physicians and nurses involved in a patient safety incident (E. Van Gerven, T. Vander Elst, S. Vandenbroeck, S. Dierickx, M. Euwema, W. Sermeus, H. De Witte, L. Godderis, K. Vanhaecht. Med Care Epub 2016 May 20. Doi:10.1097/MLR.0000000000000582)
van Nunen Karolien  
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde - ISSN 0929-600X-25:1 (2017) p. 24
Citatielink
Worden werknemers zonder een vast contract vaker het slachtoffer van een arbeidsongeval? Referaat: Work accident victims: a comparison between non-standard and standard workers in Belgium (H. Alali, M. Abdel Wahab, T. Van Hecke, L. Braeckman. Int J Occup Environ Health Epub 2016 Apr 19. Doi: 10.1080/10773525.2016.1168588)
van Nunen Karolien  
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde - ISSN 0929-600X-25:1 (2017) p. 33
Citatielink
Commissie voor de hervorming van het strafrecht : voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek
Rozie Joëlle   Vandermeersch D.   de Herdt Jeroen   Debauche M.   Taeymans M.  
Brugge, die Keure, 2017,179 p.
Citatielink
Commission de réforme du droit pénal: proposition d'avant-projet de livre I et du Code pénal
Rozie Joëlle   Vandermeersch D.   de Herdt Jeroen   Debauche M.   Taeymans M.  
Brugge, die Keure, 2017,175 p.
Citatielink
Nu ook volwaardig inzagerecht in het opsporingsonderzoek voor de verdachte
Meese Joachim   El Hayouni Wahib  
vansteenbrugge-advocaten.be- (2017.01.26)
Citatielink

Full bibliography of this research group

Contact

Faculty of Law
Law Enforcement Unit
Building V
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3265 54 76
alois.vanoevelen@uantwerpen.be