Mercator-Ortelius Prijs

De Universiteit Antwerpen reikt om de drie jaar de Mercator-Ortelius Prijs uit aan een doctoraat op proefschrift, verdedigd aan een Belgische universiteit, dankzij de middelen die het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen ter beschikking heeft gesteld. Dit geschiedt voor de tweede maal in 2017.

De oproep betreft de houders van een doctoraat in de domeinen

  • Sociale en Economische Geografie
  • Ruimtelijke Economie
  • Stedelijke Economie
  • Ruimtelijke Planning

In de geest van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen houdt de jury bij haar beoordeling rekening met zowel de wetenschappelijke kwaliteiten als met de maatschappelijke en economische relevantie van het werk.

De prijs bedraagt 3000 euro.

Het doctoraat is opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels.

Het voorgestelde werk wordt ingediend in vijf gedrukte exemplaren en één exemplaar op elektronische drager, vergezeld van een curriculum vitae.

Het reglement
Het werk wordt ingediend bij prof. dr. Ann Verhetsel,
Universiteit Antwerpen, Faculteit TEW, Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Afsluitingsdatum 31 maart 2017