Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

College van Decanen

PersoonRol
Prof. dr. Ronny Blust effectief stemgerechtigd lid
De heer Martin Decancq effectief waarnemend lid
Prof. dr. Tom De Herdt effectief waarnemend lid
Prof. dr. Walter De Mulder effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper effectief waarnemend lid
De heer Herman Deumens secretaris
Prof. dr. Bart Heijnen effectief waarnemend lid
Prof. dr. Filip Lardon effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ilse Loots effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Louis Maes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Rudy Martens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patricia Popelier plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nick Schryvers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Sevenhans effectief stemgerechtigd lid
Dr. ir. Serge Simon effectief waarnemend lid
Prof. dr. Herman Van Goethem voorzitter
Prof. dr. Dirk Vanheule effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alex Vanneste effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Van Royen effectief stemgerechtigd lid