Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Dagelijks Bestuur Faculteit Letteren & Wijsbeg.

PersoonRol
Mevrouw Virginie Coucke effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter De Mulder effectief stemgerechtigd lid