Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Dagelijks Bestuur Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Niki Goyvaerts secretaris
De heer Jos Smeets effectief raadgevend lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter