Side header image

Contact

Tel: + 32(0)3 265 41 11

Directions and addresses campuses

Search staff, department and/or faculty

Dagelijks Bestuur Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
prof. dr. Guido De Bruyne effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Niki Goyvaerts secretaris
de heer Koenraad Keignaert effectief stemgerechtigd lid
prof. Lara Schrijver effectief stemgerechtigd lid
de heer Jozef Smeets effectief raadgevend lid
prof. dr. Alex Vanneste voorzitter