Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Dagelijks Bestuur Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido De Bruyne effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Niki Goyvaerts secretaris
Prof. Lara Schrijver effectief stemgerechtigd lid
De heer Jozef Smeets effectief raadgevend lid
Mevrouw Carolina van der Star effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter