Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Departementsraad Taalkunde

PersoonRol
Prof. dr. Sarah Bernolet effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frank Brisard effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Sara Budts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daelemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter De Mulder effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick Dendale effectief stemgerechtigd lid
Dr. GĂ©raldine De Visscher effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Astrid De Wit effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Jolien Faes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steven Gillis effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pedro Gras effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Lisa Hilte effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tanja Mortelmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Nuyts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Petré ondervoorzitter
Mevrouw Marilize Pretorius effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dominiek Sandra effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Edwige Sijyeniyo effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Smits effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Hanne Surkyn effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jennifer Thewissen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els Tobback effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove voorzitter
Prof. dr. Mieke Vandenbroucke effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Anne Vanderheyden effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Nina Vandermeulen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Lieve Vangehuchten effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Van Hout effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dieter Vermandere effectief stemgerechtigd lid