Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie bachelor Communicatiewetenschappen

PersoonRol
mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
mevrouw Lara Hallam effectief raadgevend lid
mevrouw Catherine Hancke effectief raadgevend lid
prof. dr. Karel Neels adjunct-voorzitter
prof. dr. Karel Neels effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Steve Paulussen plaatsvervangend voorzitter
prof. dr. Luc Pauwels effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Karolien Poels voorzitter
prof. dr. Peter Thijssen effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Heidi Vandebosch secretaris
prof. dr. Hilde Van den Bulck effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Eve Vanhaecht effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Chris Verschooren effectief raadgevend lid
prof. dr. Stefaan Walgrave effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Walter Weyns effectief stemgerechtigd lid