Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie bachelor Diergeneeskunde

PersoonRol
Prof. dr. Frank Blockhuys effectief waarnemend lid
Prof. dr. Peter Bols effectief waarnemend lid
Prof. dr. Inge Brouns effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Christophe Casteleyn effectief waarnemend lid
Prof. dr. Peter Delputte effectief waarnemend lid
Dr. Sven De Vos effectief waarnemend lid
De heer Claudio D'Incal effectief raadgevend lid
Prof. dr. Erik Fransen effectief waarnemend lid
Prof. dr. Kurt Houf effectief waarnemend lid
Mevrouw Charlotte Jacob effectief raadgevend lid
Prof. dr. Dries Knapen secretaris
Prof. dr. Filip Lemière effectief waarnemend lid
Prof. dr. Jo Leroy plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief waarnemend lid
Prof. dr. Louis Maes effectief waarnemend lid
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Dr. Jimmy Saunders effectief waarnemend lid
Prof. dr. Jean-Pierre Timmermans plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steven Van Cruchten voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Machteld van Dierendonck effectief waarnemend lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Van Hul plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Marleen Verhoye effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Marleen Verhoye plaatsvervangend secretaris