Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie bachelor Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Dirk Adriaensen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Aerts effectief waarnemend lid
Prof. dr. Koen Augustyns effectief waarnemend lid
Mevrouw Linny Baeten plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
De heer Joey De Backer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Gilles De Keulenaer effectief waarnemend lid
Prof. dr. Ingrid De Meester effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido De Meyer plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Hans De Winter plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joris Dirckx effectief waarnemend lid
Mevr. dr. Kenn Foubert effectief stemgerechtigd lid
Dr. Paul Fransen effectief waarnemend lid
Prof. dr. Dirk Hendriks effectief waarnemend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wouter Herrebout effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Kiekens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief waarnemend lid
Prof. dr. Wim Martinet secretaris
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Pieters plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Vincent Segers effectief waarnemend lid
Prof. dr. Jan Sijbers effectief waarnemend lid
Prof. dr. ir. Yann Sterckx effectief waarnemend lid
Prof. dr. Pieter Van Der Veken voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Alexander van Nuijs plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kris Vissenberg effectief waarnemend lid