Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie bachelor Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Dirk Adriaensen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Aerts effectief raadgevend lid
Prof. dr. Koen Augustyns effectief raadgevend lid
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
De heer Joey De Backer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Gilles De Keulenaer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ingrid De Meester effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido De Meyer plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Karolien De Wael effectief raadgevend lid
Prof. dr. Hans De Winter effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joris Dirckx effectief raadgevend lid
Mevr. dr. Kenn Foubert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Fransen effectief raadgevend lid
Dr. Paul Fransen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Dirk Hendriks effectief raadgevend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wouter Herrebout effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wim Martinet effectief raadgevend lid
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Pieters plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Vincent Segers effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jan Sijbers effectief raadgevend lid
Prof. dr. ir. Yann Sterckx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Pieter Van Der Veken voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Alexander van Nuijs effectief raadgevend lid
Prof. dr. Kris Vissenberg effectief raadgevend lid