Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Examencommissie bachelor Rechten

PersoonRol
Prof. dr. Renate Barbaix effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Renate Barbaix secretaris
Mevrouw Sil Bellon effectief raadgevend lid
Prof. Freek Louckx effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Iman Migo effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ingrid Opdebeek effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sigrid Pauwels effectief raadgevend lid
Prof. dr. Patricia Popelier plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Patricia Popelier effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joëlle Rozie effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joëlle Rozie plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Stefan Rutten plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Gert Straetmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frederik Swennen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Velaers voorzitter
Mevrouw Julie Walraevens effectief raadgevend lid